Vatikan antisemitizm ile savaşiyor
İran`ın uranyum zenginleştirme programını tamamen durdurması yönündeki talepler gevşetilirken İsrail Başbakanı Ehud Olmert ve diğer batılı diplomatlar sorunun şiddet kullanmadan çözülebileceği konusunda umutlu demeçler veriyorlar
Vatikan, antisemitizme karşı olan duyarlılığını, 2008 konferansına hazırlık çalışmalarında yansıtıyor.
Dünya Roma Katolik piskoposlarının gelecek yıl, senelik buluşma toplantılarında görüşecekleri konuların taslağında, büyük bir bölüm Kilise’nin Yahudiler ile ilişkisinde adandı.
Hazırlanan dosyada “İki inancın yakın ilişkisi” vurgulanıyor ve Kilise’ye “antisemitizm’in tüm çeşitlerin üstesininden gelme” çağrısı yapılıyor.
Altmış sayfalık dosya Papa XVI. Benedict tarafından onaylandı. Dosya ayrıca yerel piskoposlar tarafından doldurulması istenen bir anket de içeriyor. Diğer özelliklerinin yanında, anket piskoposlardan İncil’in “antisemitizm ile kargaşa yaratan hareketler” paragrafını iyice gözden geçirmelerini şart koşuyor.
Konsey’in Genel Sekreteri   Nikola Eterovic, 2008 Ekim konferansının gündemi için “Bir sürü şey çoktan yapıldı ama her gölgenin defedilmesi için elden gelen her şey yapılmalı” dedi.