Türkiye Hahambaşisi Haleva`dan Papa`ya tepki
Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, İsrail-Filistin arasında gerginliği tırmandıran tutuklu değişimi konusunda umutlu. Mübarek`e göre değişim çok yakında olacak

Papa XVI. Benediktus’un Almanya/Regensburg Üniversitesi’nde yaptığı konuşma nedeniyle gündeme gelen tartışmalar konusunda görüşlerine başvurduğumuz Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva gazetemize şu açıklamada bulundu:

Bir ön kabul olarak biz, bir din hakkındaki tanımlamaların o dinin uzmanları tarafından yapılmasını ve bu dinleri uzmanlarının kendi dinleri hakkında yaptıkları tanımlar çerçevesinde tanımayı en uygun yöntem telakki ettiğimiz gibi, mensup olduğumuz Musevi din disiplinin de bizim tanımladığımız şekliyle tanınmasını isteriz.
Bu ön kabulden de anlaşılacağı gibi bize göre; bir dini tanımlamak için uzmanlık ve o dine mensubiyet asgari gereklilik koşulu olarak değerlendirilmektedir. 
Bu nedenle yukarıda belirtilen ön kabul çerçevesi dışındaki tanım, yorum ve açıklamaların bizim bakımımızdan çok anlamlı sayılabilmesi kolay olamayacaktır.
Biz Musevi din disiplini mensupları olarak; üzerinde yaşadığımız gezegenin selameti ve üzerinde yaşayan tüm yaratılmışların esenliği için, şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de, belli koşullar içinde, herkesle ve her inanç mensubuyla birlikte ortak dualar etmeye hazır bulunmaktayız.
Dünyamız insanlarının her zamankinden daha fazla karşılıklı sevgi, anlayış ve barış kültürüne gereksinim duyduğunu düşündüğümüz çağımızda, dinler ve inanç sistemleri arasındaki farklılıkları uzmanlardan oluşmayan platformlarda çokça öne yansıtmanın, bu gereksinime yanıt getirmeye yardımcı olamayacağı kanaatini taşımaktayım
Din ve inanç tartışmalarına yol açacak tavırlar içinde olmak dünya barışına da insanlar arası anlayışa da hizmet etmez diye düşünüyorum.