Yamim Noraim günlerinde ziyara
Or- Ahayim Hastanesi`nde 10 yıl Başhekimlik yapan Dr. Vedat Mizrahi geçtiğimiz hafta görevini Dr. Tunç Çelebi`ye devretti. 14 Eylül Perşembe günü resmen göreve başlayan Dr. Çelebi ilk olarak hastaları ziyaret etti.

Roş-Aşana’dan sonraki on günlük pişmanlık dönemi olan Yamim Noraim günlerinde aramızdan ayrılan aile büyüklerini ve yakınlarını anma amacıyla gerçekleştirilen ve aynı zamanda; dini olduğu kadar sosyal bir olayı da simgeleyen ziyara başlıyor. Yom Kipur gününe rastlayan 1 Ekim Pazar günü öğlene kadar devam edecek ziyara için, Hahambaşılık Bet-Din yetkilileri mezarlıklarda ziyaret saatlerinde hazanların hazır bulunacağını açıkladılar.