YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR AVOTENU - ATALARIMIZ {3}
Sara YANAROCAKBu hafta ziyaret edeceğimiz yer olan Mivzar Nimrod yine Hermon-Golan bölgesinde bulunan bir kale. Bu kale ve halkı hakkında anlatılan öyküleri ve yaşanmışlıkları sizlerle paylaşıp, daha sonra Kaleyi hep birlikte keşfedelim

Yusuf BESALEL

Yaakov, babasından hayır duasını aldıktan sonra Lavan’ın yanına gitmek üzere yola çıktı. Akşam kırda uyurken rüyasında yerden göğe yükselen bir merdiven gördü. Bu merdivenden melekler inip çıkıyordu. Yaakov uyandığı zaman o yere "Tanrı’nın Evi" anlamına gelen Bet-El adını koydu.
Bundan sonra Yaakov yoluna devam ederek Haran’a vardı. Yaakov, Lavan’ın evinde bir ay oturduktan sonra kızı Rahel’i kendisine evlenmek üzere verdiği taktirde Lavan’a 7 yıl hizmet edeceğini söyledi. Fakat 7 yıl sonra Lavan Rahel yerine Yaakov’a Lea’yı verdi. Yaakov 7 yıl daha çalışarak Rahel’le evlendi. Bundan sonra Yaakov Rahel ve Lea’nın hizmetçileri Bila ve Zilpa’yı da alarak bu dört kadından 12 erkek çocuğu (Reuven, Şimon, Levi, Yeuda, Yisahar, Zevulun, Dan, Naftali, Gad, Aşer, Yosef ve Binyamin) ve Dina adlı bir kız çocuğu oldu.
Yaakov, Lavan’a olan hizmetini bitirdikten sonra ailesi ve sürüsü ile Kenaan Toprakları’na gitmek üzere yola çıktı. Yaakov, dönüş yolunda Esav’ın yaşadığı kırlıklara geldi. Yaakov, Esav’ın öfkesinden çekindi ve ona haberciler ve büyük bir sürü göndererek gönlünü aldı. Ailesini Yobok geçidinden geçiren Yaakov, geceyi yalnız geçirdi. Bu arada tanımadığı bir adamla (melekle) sabaha dek güreşti ve yenişemedi ve Yaakov’un adının "Yisrael" (Tanrı ile uğraşır) olduğunu söyleyip O’nu kutsadı. Tora, Yisraeloğulları’nın uyluk başı üzerindeki kalça veya ziyatik sinirini yememelerini bu şekilde açıklar.
Daha sonra Esav ile barış yapan Yaakov Kenaan’da Şekem’e geldi. Oranın kralı Hamor’un oğlu Yaakov’un kızı Dina’ya tecavüz etti, sonra da kızın gönlünü aldı. Fakat olaya çok kızan ağabeyleri Şimon ve Levi önce Hamoroğulları’nın erkekklerinin sünnet olması koşuluyla yatışır gibi göründülerse de, üç gün sonra kasabadaki tüm erkekleri kılıçtan geçirdiler. Olaylara üzülen Yaakov, Tanrı’nın emri ile Bet-El’e döndü ve Tanrı’nın Avraam ve Yitshak ile yaptığı akdi tekrarladı. Bet-Lehem yolunda Rahel Binyamin’i doğururken öldü. Yaakov babasının yanına döndü. Daha sonra kendisine hediyeler gönderen oğlu Yosef’i görmek için Mısır’a ailesi ve eşyası ile yola çıktı. Yaakov, 22 yıllık bir ayrılıktan sonra Yosef’le kucaklaştı ve Mısırlı yönetici Paro’yu da kutsadı. O sıralarda Yaakov 130 yaşındaydı. Yaakov, Mısır’da 17 sene daha yaşadı. Ölümünden evvel oğluna Mearat Amahpela’da atalarının yanına gömülmek istediğini vasiyet etti, ayrıca Yosef’in oğulları Menaşe ve Efrayim’e hayır dualarında bulundu. Yosef, öldükten sonra Yaakov’u tahnit ettirdi ve babasını gömmek için kardeşleri ile birlikte Kenaan topraklarına gitti. Talmud’a göre Yaakov, Akşam Duaları’nı oluşturan ata peygamberdir. (berahot, 26 b)

Kaynakça: "Yahudilik
Ansiklopedisi", Cilt I, II, III
Yusuf Besalel