Talmud Sayfası
Talmud Sayfası

 

AÇIKLAMA:

Talmud’un  sayfaları bir soğan misali düzenlemiştir: En ortada Sözlü kanun Mişna’nın bir konuyu işleyen bölümü; hemen altında o bölümün yorumu olan Gemara’sı yer alır. Bunlar klasik İbranice alfabe ile yazılmış olup Mişna için kullanılan dil İbranice; Gemara için kullanılan dil ise Aramice’dir.

Aşağıda detayı verilecek olan diğer sütunlar ise bu ana bölümle karışmamaları açısından Raşi Alfabesi olarak bilinen, görünümü farklı İbranice bir alfabeyle ancak Arami dilinde yazılmışlardır.

Babil Talmudu’ndan örnek bir sayfa:  Mişna’nın (Sözlü Kanun) Nezikin (Zararlar) bölümündeki Makot  (Vuruşlar / Cezalar) risalesinin 7a sayfası[1]

 

Bu sayfada hüküm giymiş olup hapisten kaçmış olan bir adamın nasıl yargılanacağı  tartışılıyor.

 

SAYFA YAPISI

 

1.    Bir önceki sayfadan sarkan Gemara’nın (Mişna Yorumu) devamı

2.    Bir Mişna (Sözlü Kanun) maddesi

3.    Söz konusu Mişna’nın Gemara’sı (yorumu)

4.    Bölümün bitişini gösteren işaret

5.    Bir sonraki bölümün ilk Mişna’sı

6.    Raşi’nin (Rabbi Şlomo Yitzhaki 1040-1105) Gemara’ya yaptığı yorum

7.    Tosafot (Ekler): Din alimlerinin Raşi’nin Gemara yorumuna yaptıkları ekler. Bunların amacı yorumlardaki tutarsızlıkları bağdaştırmak veya çözmektir.

8.    İlave Talmud ve rabbani kaynaklara gönderme notları

9.    Joel Sirkes’in (1561 – 1640) yorumları

10. Musevi şeriatını irdeleyen Maimonides’in (1135-1204 ) Mişne Tora/Tevrat’ın Tekrarı; Rabbi Moşe ben Yaakov  MiKusi’nin (1240’lar ) Sefer Mitzvot Gadol /Sevaplar Büyük Kitabı; Rabbi Yaakov ben Aşer’in (1269-1343) Arbaa Turim / Dört Sıra;  ve Rabbi Yosef Karo’nun Şulhan Aruh / Kurulu Sofra adlı eserlerine yapılan göndermeler.

11. Kuzey Afrika’lı Rabbi Hananel (XI.ci yy.) yorumları

12. Tevrat metinlerine yapılan referanslar

13. Vilna Gaon’u Eliyahu’nun (1720-1797) notları