“Tora’da Bir Harfin Olsun”
“Tora’da Bir Harfin Olsun”
Tora’nın 613 mitzvasından biri, her Yahudi’nin bir Sefer Tora yazmasıdır. Ancak bu yerine getirilmesi kolay bir mitzva değil. Neve Şalom Sinagogu Vakfı “Tora’da Bir Harfin Olsun” sloganıyla başlattıkları girişimle toplum bireylerine bu mitzvayı mümkün kılmayı hedefliyor. Ayrıca söz konusu Sefer Tora’nın özgün olması için de bir tasarım yarışması düzenleniyor. Konuyla ilgili sorularımızı vakıf yöneticileri yanıtladı

Neden sloganı “Tora’da bir harfin olsun” şeklinde oluşturdunuz?

Din adamlarının öğretilerine göre her Yahudi’nin Tora’da ruhsal olarak bağlantısının olduğu bir harfi vardır. Her harfin önemi olduğu gibi, her Yahudi de toplumunun önemli bir parçasını teşkil eder. Bu yüzden sloganımızı “Tora’da Bir Harfin Olsun” şeklinde oluşturduk. Bu harfi de herkes tarafından ulaşılabilir kılmak amacıyla projeye katılımı bir harften başlattık. Tek bir harf alarak katılmak mümkün olabildiği gibi istenilen sayıda harf, kelime, pasuk, perek, peraşa gibi Tora bölümleri de alınabilir.

Bu projenin süresi nedir, ne zaman ve nasıl sonuçlanacak?

Aralık ayından itibaren proje tanıtılmaya başlandı ve mart ayı içinde sonuçlanması planlanıyor. Sefer Tora, cemaate açık bir törenle sinagogdaki yerini alacak.

Başkası adına da bu projeye katılmak mümkün mü?

Projeye gerek kendiniz, gerek ailenizin her ferdi için ayrı ayrı katılabileceğiniz gibi, dileyen Bar-Bat Mitzva, doğum, evlilik gibi mutlu vesilelerde hediye ederek veya bir hastasının iyileşmesi adına ya da kaybettiklerinizin anısına bu projede yer alabilir.

Bu projede yer almak isteyenler sizlere nasıl ulaşacak?

Dağıtılan broşürleri doldurup dernek, kurum ve sinagoglarda bulunan kutulara atabilecekleri gibi Neve Şalom Vakfı’na fakslayabilir, haftalık bülten /web sitesinden form doldurabilir ya da mail göndererek veya telefonla Tuna Hanım’a ulaşabilirler.

Tel: 0212 2920386 e-mail: tuna.halfon@nevesalom.org

Sefer Tora süslemeleri ile ilgili bir yarışma da düzenleniyor. Bu konuda bilgi verir misiniz? Kimler, nasıl katılabilir?

Bu tüm toplum bireylerinin katılımına açık, cemaatteki ilk Sefer Tora olma özeliğini taşıyacak. Dolayısıyla da Sefer Tora’nın diğerlerinden ayırt edici bir özelliği bulunmasını istedik. Tamamen özel olması için de kılıf ve süslemelerinin özgün olmasını sağlamak amacıyla bir yarışma ile cemaatin bunu da sahiplenmesini arzu ettik. Yarışma bir tasarım yarışmasıdır. Bu yarışmaya kılıf, rimonim ve taç gibi Sefer Tora süslemelerinin tümünün veya tek birinin tasarımı ile de katılınabilir. Kılıf bir kumaş, rimonim ve taç ise bir gümüş obje tasarımıdır. Dolayısıyla farklı sanatçılar bu projede yer alabildiği gibi, grup olarak da yer alabilirler. Herhangi bir yaş sınırlaması yok. Çocukların da bu projede yer almasını arzu ediyoruz. Sanatçılarımızın dini sembollerle tasarım yapmaları da heyecan verici olacak. Belki de bu şekilde kültürümüzü yansıtan objelerimizin sanatçılarımızın tasarımları olmasına yol açacak. Kazanan tasarım tarafımızdan yaptırılarak, Sefer Tora tamamlanacak. Diğer tasarımları da gelecekte yapılacak yeni Sefer Tora’lar için kullanabiliriz.

Yarışmaya son katılım tarihi nedir, tasarımlar sizlere nasıl ulaştırılacak?

Yarışmaya son katılım tarihi: 31 Ocak 2012. Tasarımlar posta ve e-mail yoluyla ulaştırılabilir.

Rav İzak Alaluf ile Sefer Tora yazımı üzerine...

  Sinagoga Sefer Tora kazandırmanın önemi?

Tora’nın 613 mitzvasından biri, her Yahudi’nin bir Sefer Tora yazmasıdır. Doğal olarak bu emri yerine getirmek göründüğü ve sanıldığı kadar kolay değildir. Herkes Sefer Tora yazamaz. Onun yerine bir Sefer Tora yazmaya katkıda bulunmak tercih edilir. Yani Sefer Tora’nın yazılması için maddi ve manevi katkıda bulunarak mitzvaya ortak olunur. Cemaatimizde belirli zamanlarda sinagoglar için dindaşlarımız böyle bir mitzva yapmışlar ve yazdırdıkları Sefer Tora’yı o sinagoga kazandırmışlardı. Bu kez de bütün cemaatimizin katkısına açık bir şekilde Şişli Bet İsrael Sinagogu’na bir Sefer Tora kazandırmak için harekete geçmiş bulunmaktayız. Bir Sefer Tora’nın sinagoga bağışlanması bir bayram sevinci ile kutlanır. Mümkün olduğu kadar çok dindaşımızın katılımı mitzvayı daha güzel ve eşsiz kılar.

  Yeni bir Sefer Tora yazmak ne kadar sürer?

Yeni bir Sefer Tora yazmak yazan kişiye, büyüklüğe göre değişiklik gösterir. Ancak yeni bir Sefer Tora yazmak ortalama bir yıl sürer.

  Bir sinagogun sahip olması gereken Sefer Toraların belirli bir sayısı var mıdır?

Aslında kesin bir sayı yoktur. Kimine göre en az yedi, kimine göre de en az üç Sefer Tora yeterlidir. Çünkü bazı özel günlerde okunmak için üç Sefer Tora çıkarılır. Bunun için de en az üç tane bulunması gereklidir. İzmir sinagoglarında beş Sefer Tora’ya sahip bir sinagog gördüğüm gibi 14 Sefer Tora’sı olan bir sinagoga da rastladım.

  Sefer Tora’yı kimler yazar?

Sefer Tora yazmak son derece özen gerektiren ve zahmetli bir iştir. Sefer Tora içinde defalarca Tanrı’nın ismi geçer ve çok kutsal bir objedir. Tanrı’nın isminin yazılması da çok büyük bir sorumluluk gerektirir. Aynı zamanda Sefer Tora’nın aslı gibi birebir yazılması gerekir. Bu binyıllardır süregelen bir ritüeldir. Onun için yazacak kimsenin çok ciddi bir eğitimden geçmiş olması ve mitzvalara uygun bir şekilde yaşaması gerekir. Her harfin bir kuralı ve yazım şekli vardır. Sefer Tora yazan kişi ‘sofer’ olarak adlandırılır. Sofer olan kişi Sefer Tora yazdığı gibi Tefilin, mezuza ve megila da yazar. Bunlar içinde en kutsal olanı kuşkusuz Sefer Tora’dır. Kutsallıkta ikinci sırada Tefilin vardır. Sonrasında sıra ile mezuza ve megila gelir.

  Türkiye’de Sefer Tora yazan din adamları var mı? Varsa kimler bu yetkiye sahiptir?

Türkiye’de Sefer Tora yazan din adamı şu an için yok. Ancak eğitim almış ve ‘sofer’ unvanını hak etmiş olan din adamlarımız var. Onlar cemaatimize hizmet etmeyi sürdürüyorlar.


Ester YANNİER