Karadağ’da Yahudilik resmi din olarak kabul edildi
Karadağ’da Yahudilik resmi din olarak kabul edildi

Karadağ Başbakanı, Yahudi dininin resmi devlet dini olarak kabul edileceğini söyledi. Bir süredir Balkan ülkelerinde Yahudi mirasını tekrar canlandırmak için projeler geliştiriliyor

Karadağ Cumhuriyeti (Montenegro) Başbakanı Igor Luksic, Yahudiliğin devletin resmi dinlerinden biri olarak tanınacağını açıkladı. Karadağ’ın başkenti Podgorica’da Luksic ile İsrail Aşkenaz Hahambaşı Yona Metzger arasında yapılan toplantıda Yahudilik, Katoliklik, Ortodoksluk ve Müslümanlık gibi resmi olarak tanınacağını belirtildi.

Karadağ Yahudi Cemaati Başkanı Yaşar Alfandri açıklamayı sevinçle karşıladı. Alfandri bu açıklama ile ülkedeki Yahudi cemaatinin gelişeceğini, Yahudi olma bilincinin artacağını söyledi. Ülkede yaşayan Yahudilerin sayısı gerçekte çok az da olsa bu adımın dünyadaki Yahudileri Karadağ’a yatırım yapmaya teşvik edeceği düşünülüyor. Ayrıca bu adım bir süredir Balkan ülkelerinde görülen yerel Yahudi cemaatlerin tekrar canlandırılması için atılan adımlardan birisi olarak görülüyor.

Bundan kısa bir süre önce de Makedonya, Üsküp’te bir Yahudi müzesinin açılması için katkıda bulunurken, Arnavutluk tarihinin ilk Hahambaşını atadı; Yunanistan da Selanik’teki Yahudi kültür mirasını turistik olarak ön plana çıkarmak için çalışmalar başlattı.