İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD/TBCSD)

2004 yılında kurulan dernek Türkiye’nin ve Türk İş Dünyası’nın sürdürülebilir başarısı için, toplumsal, çevresel ve ekonomik ortam ve şartların olumlu gelişimine destek vermeyi hedeflemektedir.

Dernek dünya çapında faaliyet gösteren Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Türkiye’deki tek iş ortağıdır. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), yaklaşık 200 uluslararası şirketin üyesi olduğu bir iş ağıdır. WBCSD, ayrıca 60 ülkede de önemli sayıda üyesi olan bölgesel ağ kuruluşları ile temsil edilir. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD) ana çalışma alanları; sürdürülebilir kalkınmanın tanınması ve doğru algılanması, örnek uygulamalarının artması, politikaların oluşması, iş dünyasının katılımcı rolünün ve işbirliklerinin artmasıdır.