Bilkent Üniversitesi’nde Musevilik anlatıldı
Bilkent Üniversitesi’nde Musevilik anlatıldı

Bilkent Üniversitesi Teolojik Araştırmalar Topluluğu’nun düzenlediği “İlahi Dinler Projesi” kapsamındaki mevcut ilahi dinlerin üç hafta boyunca değişik oturumlar halinde üniversite öğrencilerine tanıtılması çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz hafta “Musevilik” ele alındı.

Topluluğun, Türkiye Hahambaşılığına başvurusu üzerine Hahambaşı Genel Sekreteri Yusuf Altıntaş, 23 Mart Çarşamba günü Ankara Bilkent Üniversitesi’nde üç saat kadar süren oturumda yaklaşık sekseni aşkın öğrenciye Museviliği anlattı. Altıntaş, Musevi din disiplini, Museviliğin kısa tarihi, inanç prensipleri, temel öğretileri, ilahi metinleri ve litürjisi gibi konuları da kapsayan kısa sunumundan sonra, öğrencilerin dinsel, toplumsal ve mistik konulardaki sorularına da yanıtlar verdi.

Tanıtım sonrasında yapılan ankette öğrencilerin oturumu; “ilginç, öğretici, yararlı ve yerinde bir çalışma” olarak niteledikleri saptandı.

Türkiye Hahambaşılığı ve Türk Musevi Cemaati yönetiminin oluşturduğu özel bir çalışma grubu “Bizi Bizden” sloganıyla genelde Musevilik, özelde ise Türk Musevi Cemaati hakkında bilgi edinmek isteyen üniversite öğrenci kulüpleri ve ilgili kuruluşlara “Bizi Bizden Dinleyin”, “Bizi Bizden Öğrenin” başlıklı konferanslar, paneller ve değişik oturumlar düzenlemeye devam ediyor. Bu konudaki başvurulara olanaklar dahilinde olumlu yanıt veriliyor, kimi durumlarda tanıtımlar sinagoglarda da gerçekleştiriyor.