Prof. Dr. Selim Kaneti yeni kitabıyla anıldı
Prof. Dr. Selim Kaneti yeni kitabıyla anıldı

Türk Yahudi Cemaati eski başkanlarından, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski öğretim üyesi merhum Prof. Dr. Selim Kaneti, özel hukuk ile mali hukuk alanlarında yayınlanmış olan makalelerinin toplandığı ‘Makaleler’ adlı kitabının yayımlanması vesilesiyle, üniversitenin Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nda 21 Mart Pazartesi günü yapılan törenle bir kez daha anıldı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski öğretim üyelerinden, Maliye ve Ekonomi Bölümü ve Vergi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Türk Yahudi Cemaati eski Başkanı merhum Prof. Dr. Selim Kaneti, Prof. Dr.Esra Ekmekci Çalıcıoğlu ve Kaneti ailesi önderliğinde çıkarılan “Makaleler” adlı yeni kitabının vesilesiyle üniversitenin Hukuk Fakültesi Doktora Salonu’nda yapılan büyük bir törenle ölümünden 19 sene sonra tekrar anıldı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer’in himayesinde gerçekleşen anma toplantısına üniversitenin ve fakültenin önde gelen öğretim üyeleri, Kaneti’nin eski öğrencileri, arkadaşları ve ailesi katıldı. Geniş bir kitlenin izlediği toplantıda söz alan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Sözüer böylesi bir anma toplantısının dekanlığı adına bir ilk olduğunu söylerken, Prof. Kaneti’nin hukuka ve üniversiteye büyük katkıları olduğunu ifade etti. Sözüer ayrıca Kaneti’nin ‘Makaleler’,“Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık”, “Akdin İfa Edilmediği def’i” adlı eserlerinin telif haklarını üniversiteye bağışladıkları için de Kaneti ailesine şükranlarını sundu.

Daha sonra söz alan Selim Kaneti’nin ikiz kızları Esin Etel Gidon ve Meral Miryam Molinas babalarını hem bilim insanı yönüyle, hem de bir eş ve aile babası yönleriyle anlattılar. Kaneti’nin hayat felsefesini onun, “Bütün olayların ve meselelerin, herhangi bir önyargıya yer olmaksızın, insanlık ve doğruluk temel normları açısından değerlendirilmesi ilkesine bağlıyım” sözleriyle açıklamaya çalışan kızları, babalarının “meslek hayatında hukukun adalete ulaşmak için bir vasıta olduğunu gözden kaçırmamalı” sözlerini de hatırlattılar.

“Bugün bile katıksız sevgisi, yaşam öğretisi, adeta kanımıza kazımaya çalıştığı insanlık ve doğruluk değerleri ile bize bıraktığı siz sevgili dostları bizlere ışık tutmaya devam ediyor” diyen Esin Gidon ve Meral Molinas sözlerini bu özel günü ve imkanı sağladığı için İ. Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer’e ve projenin mimarı Prof. Dr. Esra Ekmekci Çalıcıoğlu’na teşekkür ederek bitirdiler.

Daha sonra söz alan Prof. Ekmekci Çalıcıoğlu, 10 sene boyunca vefatına kadar asistanlığını yaptığı Kaneti’nin büyük bir bilim adamı olmasının yanında son derece şefkatli, yardımsever ve yol gösterici bir insan olduğunu belirtti. Ekmekçi Çalıcıoğlu ayrıca sevgili hocalarının makalelerinin bir kitapta toplanması fikrinin altında, tüm hukukçuların bugün bile faydalanacağı fikir ve yorumların tekrar gün yüzüne çıkarılmasının yattığını söyledi. Kitaptaki makalelerin hem özel hukuk, hem de mali hukukla ilgili eserler olduğunu belirten Prof. Dr. Esra Ekmekci Çalıcıoğlu, hukukçuların artık bu makalelere kolay ulaşabilecek olmalarının kendilerini onurlandırdığını da ifade etti.

Ekmekçi Çalıcıoğlu şöyle konuştu: “Başarılı bir hukukçunun çok ötesinde gerçek bir bilim insanının çalışmalarının bir bölümünün bu eserle adeta hayata döndürülmesinin ve özellikle genç hukukçular için yol gösterici olacağını düşünmenin, hocamızın rahle-i tedrisinden geçen bizler için nostaljik ve sonsuz bir lezzet olduğunu söylemek isterim…”

Selim Kaneti’nin bilim adamı özelliklerini anlatan Çalıcıoğlu kullandığı arı Türkçe ile de gönülleri fethettiğini, onun yolunda gidenlerin çoğalarak ilerleyeceklerini de belirtti. Çalıcıoğlu sözlerini projenin gerçekleşmesinde yardımda bulunan Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof Dr. Gülsen Güneş, Prof Dr. Saibe Oktay ve Kaneti ailesine teşekkür ederek bitirdi.

Daha sonra kürsüye gelen İ.Ü. Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Rona Serozan şöyle konuştu: “Selim Kaneti Hoca, bende derin izler bırakan bir bilim adamıdır. Nasıl bir bilim adamı olunacağını ve hukukçuluğu kendisinden öğrendim. Hukuksal akıl yürütme tekniği olağanüstüydü. En karmaşık hukuksal sorunlarda danıştığım ender hocalardan biriydi. Bana kültür hocalığı da yaptı. Güzel sanatlardan edebiyata, felsefeden psikolojiye kadar her alanda zengin ve derin bilgisi ile kültürel dağarcığımı da zenginleştirdi. Bana Türkçeyi sevdirdi. Hukuksal konularda Türkçeyi nasıl kullanılacağını öğretti. Işık içinde yatsın. Bugün de çevresine ışık saçmaya devam ediyor”.

Prof. Dr. Erol Cihan ise yaptığı konuşmada Selim Kaneti’nin şefkatli ve adil yönüne vurgu yaparken, barışçı bir karaktere sahip olduğunu belirtti. Selim Kaneti’nin dört dörtlük bir nazariyeci ve uygulayıcı olduğunu ifade eden Cihan, hocayı çalışkan, barışçı ve yarışçı bir insan olarak tanıdığını, kalplerde ve dillerde yaşadığını ve her daim yaşayacağını söyledi.

 Daha sonra kürsüye gelen Kaneti’nin asistanlığını yapan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsen Güneş, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saibe Oktay, İ.Ü. İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ateş Oktar ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Billur Yalt, Selim Kaneti ile ilgili anılarını ve kendisi hakkında görüşlerini aktardılar.

Selim Kaneti’nin dilindeki akıcılık ve berraklığın makalelerine de yansıdığını söyleyen konuşmacılar, bu eserin mutlaka genç hukukçular tarafından okunması gerektiğinibelirttiler. Yanında staj yapan kimi konuşmacılar ise Kaneti’nin fakülteye, öğrencilere ve derslere verdiği öneme dikkat çektiler. Kaneti’nin Türkçeye verdiği önemin çok belirgin olduğunu belirten konuşmacılar , hukuk dilinin yabancı terimler yerine Türkçe terimlerle oluşturulmasında Selim Kaneti’nin katkısının büyük olduğunun bir kez daha altını çizdiler.

Tören bir kokteyl ile sona ererken tüm konuklara Selim Kaneti’nin eşi Lina Kaneti tarafından imzalanmış ‘Makaleler’ kitabı hediye edildi.