Jak Kaya Başkanlığında İzmir Cemaat Yönetim Kurulu yeniden görevde

2010 yılının sonunda İzmir Alsancak Şaar Aşamayim Sinagogu’nda yapılmış olan İzmir Musevi Cemaati Genel Kurul toplantısında, üç yıllık görev süresini dolduran Yönetim Kurulu seçimleri yenilendi. 

Seçime katılan Jak Kaya başkanlığındaki liste oy çoğunluğu ile görevi sürdürecek.

Seçimlerden hemen sonra ilk toplantısını yaparak yeni çalışma dönemi için görev bölümü yapan yeni yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

BAŞKAN: Jak Kaya,

BAŞKAN VEKİLİ: Avram Abuaf, SEKRETER: Mirey Eskenazi,

SAYMAN: Hayim Eskenazi, KİSBA: Binyamin Hazan, GÜVENLİK: Sabi Jimi

ÜYELER: Sami Azar, Natan Hayim, Avram Abuaf, Efraim Kohen ve Miryam Levi

YEDEK ÜYELER: Moris Şaul, Alp Habif,  Münir Mercan.

DENETÇİLER: İzak Strugo, Jak Galiko ve Pepo Arditi.