Yamim Noraim günlerinde ziyara

Roş-Aşana’dan sonraki on günlük pişmanlık dönemi olan Yamim Noraim günlerinde aramızdan ayrılan aile büyüklerini ve yakınlarını anma amacıyla gerçekleştirilen ve aynı zamanda; dini olduğu kadar sosyal bir olayı da simgeleyen ziyara başlıyor. Yom Kipur gününe rastlayan 17 Eylül Cuma öğlene kadar devam edecek ziyara için, Hahambaşılık Bet-Din yetkilileri mezarlıklarda ziyaret saatlerinde hazanların hazır bulunacağını açıkladılar.