Okur Görüşü

Darwin’in Evrim Teorisi ile ilgili yazılarınızı okuyorum. Dindar olsun olmasın bazı hakikatleri, iki kesimin kabullenmesi gereken bir orta yol bulunması zarureti çoktan gelmiştir. Anlaşılması gereken şudur ki en basitinden: bir ev inşa etmek için ustalara ihtiyaç varsa bila tefriki cinsi mezhep hepimizi barındıran dünyamızı ve evreni var eden bir kudret mevcuttur ve hepimizin bilim ile barışık olmamız gereklidir. Çünkü o kudret insanlara dürüstlük, ilim, zeka, tahlil, insaf, düşünce, araştırma, sevgi ve keşfetme kabiliyetini ihsan etmiştir ve buna inanç denir! Tabii ki saydığım vasıflardan yoksun olanlarımız vardır ve hepimize düşen vazife evrimin bazı vasıflarından nasibini almamış olanlarımıza öğretmek. Çok eskiden bunu en basite indirmek için, üstün zekâlı insanlar domuz etinin çok çabuk bozulması neticesinde insanı öldürdüğünü anlamışlar ve yenmesi günahtır demişler. Araştırma ve keşfetme kabiliyetini ihsan eden cenabı hak onlara tuzlama, dumanlama ve en son buzdolabını keşfettirmiştir.

Keza sevgiden ve insaftan yoksun olanlarımızı hizaya getirmek için kolluk kuvvetlerini tesisi gibi.

Darwin’i ve evrimi anlamak için en basitinden bir çekirdek ekin, o çekirdek filizleniyor, topraktan bir sap çıkıyor, büyüyor, yaprak açıyor ve ağaca dönüşünce hepimizin ağzına tat veren meyveler veriyor. Bu bir evrimdir. Keza dünyamızın şekillenmesi zaman almış ve Darwin’in dediği gibi bugünkü şeklini almıştır.

İşte en basite indirdiğim bu hakikati insanlara anlatmak, yazı sayesinde olmuştur ki o da bir evrimdir. Kaleme sarılanlar evrimlerini tamamlamamış  olanlar meseleyi basite indirmişler ve bilinçli dünyamızın şekillenmesini anlaşılır hale sokmuşlardır. Buna dünyanın başlangıcı demişler ve yazı ile esas evrim başlamıştır. Yani saydığım diğer vasıflara inanç eklenmiş ve devam eden ve durmayan esas evrimi geliştirmek için okullar açılmıştır. İnanca gelince o da ruhumuzun sigortası olmuştur. Bizlere doğru yolu gösteriyor ve maalesef inancı kıt olanları ilkel prensiplere, noksan bilgilere, kıskançlık ve intihara götürmektedir.

İnancı, yanlış membalardan aldıklarından her türlü mantıksızlığa bulaştıkları gibi Evamiri Aşere prensiplerini kolayca çiğneyenler ve yobazlığa bulaşırlar.

Cenabı hak hepimizi korusun!

Harry OJALVO