Limmud açılış konuşmacılarından biri: Peder Patrick Desbois
Limmud açılış konuşmacılarından biri: Peder Patrick Desbois

Çela YUNA

Limmud 2008, üç yıllık mazisi olan Türk Limmud geleneğine bağlı kalarak bu yıl da  bir çok yenilikle karşınıza çıkacak:

Bu yeniliklerden birincisi, Cumartesi akşam programının süresini uzatmış olmamız.  Hatırlayacaksınız, Limmud 2006 ve 2007'de Limmud Konferansı, açılış konuşması ve kısa bir konser ile başlamıştı. Bu yıl, iki  konferans ve bir konserimiz olacak.

Böyle bir kararı, Time Dergisi'ne kapak olan Yahad In Unum'un Başkanı Peder Desbois'nın davetimizi kabul etmesi sonucunda aldık. Diyeceksiniz ki bir Yahudi Konferansı olan Limmud'da bir pederin yeri nedir? Hikaye uzun. Bildiğiniz gibi Limmud'un amacı  birbirimizi eğitmektir; bizler bu amaç doğrultusunda çalışmalarımıza başladık bile.

 Yahad'ın kelimesi İbranicede "birlikte" anlamına gelir. Aralarında Paris Kardinalı Jean-Marie Lustiger, Rabbi İsrael Singer ve Dünya Yahudi Kongresi  dönem başkanı Rabbi Pinhas Shapiro'nun girişimleriyle 2004 yılında kurulan Yahad-In Unum, Yahudi ve Katolik dini otoriteler arası işbirliğinin yanı sıra,  Sina Dağı'nda Yahudi milletine armağan edilen ahlaki felsefeyi, dünyayı sarsan sorunlara karşı kullanmayı amaç edinmiştir. 

 Yahudi din adamlarıyla böylesi önemli bir kurumu hayata geçiren Kardinal Lustiger hakkında kısa bilgi verelim:

Aaron Lustiger,  I. Dünya Savaşı yıllarında  Polonya'dan Paris'e göç etmiş olan Yahudi bir ailede doğar. 1937 yılında Lycée Montaigne'de okurken ilk kez anti-semitizmle  tanışır. Alman Ordusu Paris'e girince, aile Orleans'a kaçar,  Aaron ve kız kardeşi Katolik bir aileye teslim edilirler. Çok geçmeden Aaron'un anne ve babası Almanlar tarafından yakalanır ve Auschwitz-Birkenau'ya yollanırlar. Burası anne Gisele Lustiger için yaşamının son durağı olacaktır. Baba Charles ise hayatta kalmayı başaracak ancak savaş sona erdiğinde çocuklarının Hıristiyanlığı seçmiş olduklarını hüzünle  öğrenecektir. Bu, II. Dünya Savaşı'nda hayatta kalma mücadelesinde verilen ödünlerden biridir kuşkusuz.

 Lustiger, Katolik Kilisesi'nin en üst basamaklarına hızla yükselir ve 1981'de Paris Kardinalliği'ne getirilir. Lustiger tüm yaşamı boyunca kendini Yahudi olarak tanımlamıştır. Yahudi olmakla kardinalliği nasıl bağdaştırdığı sorulduğunda: "Çarmıha sarı yıldız takıldı" sözleri kuşkusuz inancının kanıtıdır. Vatikan'ın İsrail’i tanımasından çok önce, İsrail Devleti'ne tüm desteğini açıklamaktan çekinmemiştir. Paris eski Hahambaşısı Rabbi René Samuel Sirat, Lustiger'nin annesine Kadiş okumasına  şahsen tanıklık etmiştir.  2006'da vefat eden Lustiger'nin mezar taşında kendisinin kaleme aldığı yazıt "Yahudi doğdum, dedemin ismi Aaron'u taşıyorum" cümlesiyle başlar.  

 22 Kasım 2008, 20:25 – 21:10 saatleri arasında dinleyeceğimiz konuşmacı Peder Patrick Desbois, Lustiger'nin öğrencisi ve asistanıdır. Kendisi Lustiger'nin ölümünden sonra

Yahad – In Unum'un başkanlığına getirilmiş ve öylesine önemli projelere el atmış ki Ocak 2008 tarihli Time'ın kapağına konu olmuştur. Peder Desbois, kurduğu araştırmacı takımı ile 2004 yılından beri Ukrayna'yı adım adım tarayarak, "Kurşunlarla Soykırım" olarak adlandırdığı, kayıtlara  geçmemiş katledilen yüzbinlerce Yahudi'nin ismini, yaşını, işini araştırıyor, kayda alıyor ve en önemlisi, her bir kurbana ismini iade ediyor.

Çalışması, Holokost'un bir Yahudi propagandası olduğunu her fırsatta tekrarlayan İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad'a  kuşkusuz en bilimsel yanıt.

Davetimizi hemen kabul etmiş olan değerli insan, Peder Patrick Desbois'yı dinlemeye hepiniz davetlisiniz.