Cemaat Vakıfları Vakıflar Meclisi’nde temsil ediliyor

Av. Ester ZONANA - Av. Yuda REYNA

5737 Sayılı Yeni Vakıflar Kanunu ile ilgili Yönetmelik 27 Eylül 2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Yönetmeliğe göre Cemaat Vakıfları 15 kişilik  Vakıflar Meclisinde bir üye ile temsil edilecek. Her Cemaat Vakfı Yönetimi toplanarak oy kullanmak için bir temsilci seçip 28 Kasım 2008 tarihine kadar neticeyi Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bildirecektir.  Bir kişi birden fazla vakfın temsilcisi olabilecek, temsil edilen her vakfın bir oy hakkı olacaktır.

Meclis üyesi olmak isteyen adaylar, seçim kuruluna iletilmek üzere ilgili formu doldurarak seçim tarihinden en az on beş gün önce Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderirler veya bizzat teslim ederler.

Seçim 28 Aralık 2008 günü Ankara’da gizli oy, açık tasnif usulüne göre yapılacaktır. Seçilecek asıl ve yedek üyeler en yüksek oy alandan başlamak üzere belirlenir.

Cemaat Vakıflarının sayısı 162’dir. Bunlardan 18 Musevi Cemaati Vakfı, 75’i Rum, 51’i Ermeni, 9’u Süryani, 3’ü Keldani, 2’si Bulgar, 1’i Gürcü  Cemaati Vakıflarıdır. 

Vakıflar Meclisine cemaat vakıflarından bir üyenin kabul edilmesi, cemaat vakıflarının sorunlarının dile getirilebilmesi açısından çok önemli bir olaydır. Her ne kadar en çok vakfı olan cemaatin adayının meclise girmesi kaçınılmazsa da cemaat vakıflarının sorunlarının genelde müşterek olduğu düşünüldüğünde bu durumun demokratikleşme yolunda çok olumlu bir gelişme olduğu şüphesizdir.