gozlemkitap
RSS
Yayın Haftaları X
25 Mayıs OMER sayarak ruhumuzu arındırma
Omer saymaya başlarken ruhumuzu da adım adım geliştirmeye başlıyoruz

Pesah ile Şavuot arasındaki yedi haftanın her biri, bir Sefira’yı temsil eder. Tanrı’yı tanımlamak, büyüklüğünü ve yüceliğini tam olarak idrak edebilmek mümkün değildir. Sefira’lar; Tanrı’nın, bu dünyada insanı algılarımızla anlayabileceğimiz nitelikleridir. Birbirini etkileyen yedi tane Sefira, ve bunlara ek olarak üç Sefira ile toplam on Sefira’dan söz edilir.

 I.HAFTA: HESED: Merhamet, şefkat, bağışlama, iyilik, sevecenlik, sevgi, büyüklük –(Avraam)

 

II. HAFTA: GEVURA: Adalet, yargı, disiplin, sınır, katı yargı- (İtshak)

 

III. HAFTA: TİFERET: Güzellik, uyum, merhamet, ahenk, denge –(Yaakov )

 

IV. HAFTA: NETSAH: Sonsuzluk, zafer, tahammül, azim, kararlılık, bağlılık, dayanıklılık, kalıcılık- (Moşe)

 

V. HAFTA: HOD: İhtişam, haşmet, titreşim, yankı, anlayış, tevazu, kabul-(Aaron)

 

VI. HAFTA: YESOD: Asıl, temel, temel kurma, bağ kurma- (Yosef )

 

VII. HAFTA: MALKUT: Hakimiyet, krallık, egemenlik, önderlik, yücelik-görkem, onur, saygınlık- (David)

 

 

 

Bunlara, 50.günde; Keter-İrade, Hohma-Bilgelik, Bina-Anlayış özellikleri eklenir

 

Her akşam Omer sayarken, o güne ait sefiranın içindeki lekenin düzeltilmesi, arınma ve ilahi kutsanma ile kutsanmak için dua edilir.  

 

Not: Omer “gece” sayılır, çünkü Yahudilikte “bir gün”, yıldızların çıkışıyla başlayıp, bir sonraki gece yıldızlar çıkana kadar olan süredir.

 

 

Her gün yapmamız gereken çalışmalar üç noktada ele alınabilir:

a) Tanrı ile İnsan arasında -Ben Adam Lamakom-

b)İnsan ile insan arasında-Başkaları ile-Bin Adam LeHavero

c) İnsanın kendi kendisi ile-Bin Adam LeAtsmo

 

 

I.HAFTA: HESED: Merhamet, şefkat, bağışlama, iyilik, sevecenlik, sevgi –(Avraam)

 

(1)-       7 Nisan Cumartesi akşamı ve Pazar: Hesed’in içinde Hesed-

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Tanrı’yı, yarattıklarına bakarak “görmeye” çalışmak. Mısır’dan çıkış ve çıkmış olduğumuz kendi kişisel esaretlerimiz, kendi  “Mısır”larımız üzerine yoğunlaşmak. Tanrı’nın bizi ne kadar önemsediği ve hak edip etmediğimize bakmadan nasıl bizi kurtarmaya hazır olduğuna odaklanmak.

Başkaları ile-- Hiç ilgimiz olmayan, dünyanın başka bir ucundaki birine empati duymaya çalışmak. Okuduğumuz bir haberdeki kişilerin yaşadığı acı veya sevinci hissetmeye çalışmak. Birisine zaman ayırmak, ona cevap vermeden,  problemlerini çözmeye çalışmadan, sadece onun söylediklerini ve söylemediklerini  “duymaya”  çalışmak. Ayırım yapmadan “vermek”,İsteyen kişinin bunu hak edip etmediğine bakmadan hayır ve iyilik yapmak.

Kendimiz ile--Bugün “ben” dememeye çalışmak. Kendimizi münferit bir birey olarak görmemek, Tanrı ve yaratılışı bir bütün olarak düşünmeye çalışmak.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

(2)-                  8 Nisan Pazar akşamı ve Pazartesi: Hesed’in içinde Gevura

Hareket Noktaları:

Tanrı ile--  Kendimize “Kimim” ve “Tanrı’yı memnun etmek için ne yapabilirim” sorularını sormak.

Başkaları ile-- Hoşlanmadığımız biri için bir şey yapmak. Talmud (Bava Metzia 32b) der ki, düşmanlarına yardım etmek, kişinin doğasındaki kötü tarafları yenebilmek için çok iyi bir yoldur.

Kendimiz ile--Beceri ve yeteneklerimize bakıp bunların getirdiği sorumluluğu kabul etmek.

 

 

 

(3)-                9  Nisan Pazartesi akşamı ve Salı: Hesed’in içinde Tiferet

 

Hareket Noktaları:

Tanrı ile--Tanrı’nın varlığının daha açık olarak tanınabilmesi için bir şeyler yapmak. Bugün üç konuşmanın içinde Tanrı’nın İsmi’ni kullanmak.

Başkaları ile-- Ölümcül hastalığı olan bir hasta için dua etmek. Herkesi bir gülümsemeyle karşılamak.

Kendimiz ile-- Başkalarının acısına duyarlı hale gelmeye çalışmak. Empati ile başkaları için hayatımızdaki bazı şeylerden feragat etmek.

Durum ne kadar çaresiz görünürse görünsün, ümidini kaybetmemek. Bugün ne olursa olsun, Tanrı’nın Merhameti için dua etmek.

 

 

 

 

(4)-               10 Nisan Salı akşamı ve Çarşamba: Hesed’in içinde Netsah

         Hareket Noktaları:

        Tanrı ile--Dua ederken en az bir cümleyi tamamen yoğunlaşarak söylemeye niyet etmek.

Başkaları ile-- Çocuklarla veya öğrencilerle, onların hafızalarından silinmeyecek bir şey yapmak. Abisi veya ablası olmayan birine ağabeylik veya ablalık yapmak.

Kendimiz ile--Ebeveynlerimizin yapmuş olduğu ve bizim üzerimizde kalıcı izler bırakmış olan şeyleri düşünmek. İmkanımız varsa, onlara teşekkür etmek.

 

(5)-                11 Nisan Çarşamba akşamı ve Perşembe: Hesed’in içinde Hod

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile--Hepimiz eksik olarak yaratıldık, dua ve zorlu bir çalışma süreciyle tamamlanmaya çalışıyoruz. Yemekten (et, tavuk, balık, sıvı, İsrael’de olmayan-yani nar,incir,üzüm,zeytin,hurma harici- meyveler yedikten )sonra söylenen duadaki “bore nefaşot-canlıları yaratansın”kısmının anlamını dikkatlice düşünmek..

Tanrı’ya, bizi eksiklerimizle yarattığı için teşekkür etmek.

Başkaları ile--Birisi için, onun takdir edeceği bir iyilik yapmak.

Bizim için herhangi bir iyilik yapan herkese teşekkür etmek ve onlarsız tam olamayacağımızı takdir etmek.

Kendimiz ile--Başkalarının yaptığı iyilik ve güzelliklerle hayatımızın daha iyi bir hale geldiğini kendi kendimize itiraf etmek. Ruhlarımız “tek başlarına” durmak için yaratılmamıştır. Kendilerini tamamlayacak diğer ruhlara gereksinim duyarlar.

Doğamızdan gelen kendi kendine yeterlilik (ve ego) hallerimizin üstesinden gelerek birisinden yardım istemek.

 

(6)-  12 Nisan Perşembe akşamı ve Cuma : Hesed’in içinde Yesod-Sevecenliğin,iyiliğin içinde bağ kurmak,temel kurmak

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile--Hesed’in içinde Yesod, önceden planlamadan, anında yapılan sevecenlikleri temsil eder. Bugün dua ederken, duanın içine, o anda kim olduğumuzu yansıtan özgün ve benzersiz bir dua dahil etmek.

Kelimelerin sınırlamalarından kaçıp, Tanrı’ya şükranlarımızı müzik, şarkı ve şiirlerle ifade etmek.

Başkaları ile- Talmud (Succah 49b) der ki, iyilik dolu davranışlar, hayır için yapılan davranışlardan bile daha üst seviyede sayılır. Çünkü iyilik dolu davranışlar, bir eylem gerektirir ve ihtiyacı olmayana, hatta bir ölüye bile yapılabilir.

Birine hiç beklenmedik, ani ve içten gelen bir iltifat yapmak.

Kendimiz ile--Yaptığımız iyilikleri, güzellikleri nasıl ifade ettiğimiz üzerine düşünmek. Basmakalıp bir şekilde mi, yoksa yürekten mi? Bize yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak mı, yoksa hiçbir şeye bağlı olmadan kendi inisyatifimizle mi? Verme şeklimizi, belli kişilere olan gerçek bağlılığımızı gösterecek şekilde nasıl değiştirebiliriz?

Kendimiz ile dış dünya arasına koyduğumuz maskeleri dikkatlice gözden geçirmek. Kişiliğimizin hangi yönlerini başkalarından saklıyoruz? Neden başkalarıyla olan ilişkimizi, bağlantımızı bu şekilde sınırlamayı seçiyoruz?

 

 

(7)-               13 Nisan Cuma akşamı ve Cumartesi :.Hesed’in içinde Malkut-Sevecenliğin,iyiliğin içindeki asalet

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile--Bu, bizim için, Tanrı’ya, bizden beklenenin veya gerekli olanın üzerinde bir şey verme fırsatıdır.

Tanrı ile ilişkimizde yenilikçi ve yaratıcı olmak.

Rabbi’lerin koyduğu (Derabanan) mitzvaları yerine getirmeye özen göstermek.

Başkaları ile Rabi Moshe Cordovero,Tomer Devorah adlı eserinde, iyilik dolu davranışı, mantık sınırlarının ötesine taşır.İhtiyaçlı birine yemek verdiğimiz zaman kendimizi iyi hissederiz.Eğer yemek verdiğimiz kişi  şikayetçi bir tavırla daha iyi yemek veya daha çok para istediğini söylerse,bunu nasıl karşılarız?  Bunun cevabı, vermeyi onların iyiliği mi, yoksa kendi iyiliğimiz için mi yaptığımızın gerçek göstergesidir. Gerçek iyilik, karşılığında hiçbir beklenti olmadan yapılan iyiliktir.

Kendimiz ile-- Tanrı’ya inancı tam olan Nahşon ben Aminadav, henüz daha yarılmadan Kızıldeniz’in içine doğru yürümüş, sular ancak boyun hizasına kadar geldiğinde deniz ikiye ayrılmıştı. Bu, bir Malkut hareketidir, çünkü Tora bize,  sınırları,  bir kralın yıkabileceğini söyler. Nahşon, halkının iyiliği için spontan ve bencil olmayan bir şekilde hareket eder.

Nahşon ben Aminadav gibi olmak, harekete geçmek.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

II. HAFTA: GEVURA: Adalet, yargı, disiplin, sınır, katı yargı, azim, gayret, sebat,düzen- (İtshak)

 

(8)-            14 Nisan Cumartesi akşamı ve Pazar: Gevura’nın içinde Hesed-Disiplin ve sınırlılığın içindeki iyilik, sevecenlik

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile-Talmud ‘da anlatılan bir olayda, Rabbi Meir’i üzen bir komşusu vardır. Rabbi Meir bu komşusunun ölmesi için dua etmek ister. Rabbi Meir’in karısı ise, ona anlatır ki; Tanrı’nın asıl isteği, bu kişinin kötü ve ahlaksız hareketlerinden kurtulup, Tanrı hizmetine dönmesidir. Karısının tavsiyesine uyan Rabbi Meir, bu kişinin teşuva yapması için dua eder ve komşusu Tanrı Yolu’na döner.

Anlamamız gereken, herhangi bir kişi bir günah işlediği zaman sadece etrafındaki herkese ve dünyaya değil, Tanrı’nın İlahi Plan’ına da zarar verir.

Duamız, günah işleyen herkesin bu yoldaki hatalarını fark etmeleri ve onların Tanrı Hizmetine geri dönmeleri şeklinde olmalıdır.

Başkaları ile- Merhametli olmak. Eğer birinin yanlış bir spiritüel yolda olduğunu fark edersek, ona hata yaptığını anlatmak, bir mitzvadır. Eğer birini azarlayacağımız veya uyaracağımız bir durum varsa, bunu samimi bir iltifat ve övgü ile yumuşatmamız gerekir.

Bet Amikdaş zamanında, ölüm cezasını gerektiren bazı suçlar vardı. Talmud; “Komşunu, kendin gibi sev” cümlesinden; ölümün olabildiğince acısız olması gerektiği sonucunu çıkarır.

İnsanlara karşı hareketlerimizde, özellikle bugün, onlara acı verecek bir şey bile söylememiz gerekiyorsa, bunu mümkün olduğunca nazik ve acı vermeden yapmaya çalışmak.

Raşi, Tora yorumlarının başında, anlatır ki, Tanrı, dünyayı yaratmak istediği zaman, ilk olarak Tanrı’nın “Yargı Niteliği” ile yaratmak ister. Ancak, dünyanın salt yargı niteliği ile varlığını sürdüremeyeceğini görür ve “Merhamet Niteliği”ni de ekler.

Bu, her an aklımızda tutmamız gereken ve özellikle birisi bize haksızlık yaptığı zaman hatırlamamız gereken bir niteliktir. Biz haklı olsak ve kurallara  göre karşımızdaki haksız olsa bile, dünya katı kanunlarla varolmaya devam edemez.

Tanrı’ya benzemeye çalışıp, bize haksızlık edene de merhamet göstermek.

Kendimiz ile--Başkalarına iyi bir örnek teşkil ettiğimizden emin olmak, onlara Tanrı’ya hizmet yolunda nasıl davranılması gerektiğini göstermek. Her yaptığımızın, başkaları ve tüm dünya üzerinde bir etkisi olduğunun farkında olmak ve buna göre hareket etmek.

Rabbi Nechunia’ya, nasıl bu kadar uzun bir yaşamı hak etmiş olabileceği sorulur. Rabbi de, her akşam uyumadan, gün içinde onu kırmış olan bütün kişileri affettiğini açıklar.

Bu akşam uyumadan, gün içinde bizi üzen veya bize karşı tatsız bir davranışta bulunan herkesi affetmeye çalışmak.

 

 

(9)-         15 Nisan Pazar akşamı ve Pazartesi: Gevura’nın içinde Gevura-

Disiplinin içindeki Disiplin ve Sınırlılık

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile--“Güçlü kimdir? Güçlü, kişisel arzularını bastırabilendir.”(Pirke Avot 4:1).Arzu ve isteklere yenik düşmemek için daha çok çaba göstermek. Bakması yasak olan şeylere bakmamaya ve/veya söylenmesi yasak olan şeyleri söylememeye dikkat etmek.

Başımıza gelen her şeyi hak ettiğimizi kabul etmek.

 

 Başkaları ile--Talmud’a göre (Yevamos 65b) ,nasıl ki kabul edilecek bir şeyi söylemek mitzva ise, kabul edilmeyecek bir şeyi söylememek de aynı şekilde mitzvadır. Birinin yanlış yaptığını görünce onu uyarmak nasıl ki bir mitzva ise, karşındakinin dinlemeyeceğini veya sinirleneceğini bildiğimiz bir şeyi söylemekten kaçınmak da bir mitzvadır.

Bugün konuştuğumuz kelimelere dikkat edelim. Kabul ediliyorlar mı? Yerinde ve uygun kelimeler mi? Bir fark yaratacaklar mı, yoksa sadece husumet ve nefret mi yaratacaklar?

 

Kendimiz ile-Gerçek gevura; azim, gayret ve sebattır. Kendine bir şans daha vermek, daha önce birçok kez başlayıp da başaramadıysak bile, yine başlamak. Kendine nefes alacak bir ara vermek.

 

(10)-         16 Nisan Pazartesi akşamı ve Salı: Gevura’nın içinde Tiferet-Disiplinin içindeki Güzellik ve Denge

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Tanrı’nın hayatını şekillendirirken istikrarsız davrandığını hissettiğinde, daha derin bir bakış açısıyla bir tutarlılık, uyum bulmaya çalışmak.

Şema’yı söylemek. Şema’nın ilk cümlesi, Tanrı’nın iki ismini bir araya getirir. Bu isimler, hesed ve gevura yı temsil eder. Bu ikisinin de “bir” olduğunu ifade etmek.

 

Başkaları ile-Bir sorun hakkında çok şiddetli hisler duyuyorsak bile, tepkimizi

Frenlemeye çalışmak.

Pirke Avot (1:6)’da Rabbi Yeoşua ben Perahya: “İnsanları iyi bir şeklide yargıla” der.

Bugün, insanların davranışlarına farklı bir açıdan bakmak. Belki hakkındaki düşüncelerimizde yanılıyoruzHatta kesinlikle haksız oldukları bir durumda bile, onların bu davranışlarını doğrulayabilecek bir yol bulmak. Olayları, onların bakış açısıyla görmeye çalışmak.

“Kendini başkasının yerine koymadan, onu yargılama”(Pirke Avot 2:5)

 

Kendimiz ile-Hayatımızda birbiriyle çakışan iki şey bulmak ve onların arasında bir uyum sağlamaya çalışmak. Bugün, hayatımızdaki bazı çatışma ve çelişkileri anlamaya çalışmak.

 

(11)-            17 Nisan Salı akşamı ve Çarşamba: Gevura’nın içinde Netsah-Disiplinin içindeki Azim

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile-Bilgeler, sessizliğin ne kadar önemli olduğundan bahseder. Rabbi Şimon ben Gamliel şöle der: “Bütün hayatım boyunca Rabi’lerin yanında büyüdüm, sessiz durmak kadar iyi bir şey bulamadım.” (Pirke Avot 1:17)

Hofes Hayim, eğer bir kişi, isteğe bağlı bir oruç tutacaksa, konuşmaktan “oruçlu” olması tercih edilir, der.

Bu gün içinde beş dakikalık bir taanit dibbur-konuşma orucututmak. (Tora harici dışında bir şey konuşmamak).

Başkaları ile-Eğer bir ilişkide bir problem yaşıyorsak, bunu yapmak bize zor gelse de, yapılması gerekeni yapmak.

Olaya uzun vadede bakmak.

Kendimiz ile- Sağlığımıza zararlı bir şeyden vazgeçmek. Sigara, kahve, kırmızı et, un, şeker veya uzun vadede bize zararlı olabilecek bir şeyi azaltmak.

 

(12)-                18 Nisan Çarşamba akşamı ve Perşembe: Gevura’nın içinde Hod- Disiplinin içindeki Tevazu ve Kabul

 

Hareket Noktaları:

 

        Tanrı ile-Talmud (Kiddushin 30b) der ki, insanın içindeki kötü dürtüler her gün daha çok güçlenir. Tanrı’nın yardımı olmadan bizi cezbeden şeylere karşı direnmek mümkün olamazdı.

Yapmamızı önlediği her günah için ve kötü dürtülerimizi dizginleyecek kuvveti bize sağladığı için Tanrı’ye şükranlarımızı ifade etmek.

 

Başkaları ile-Bir “kahraman” olmak ve başkalarını da kahraman olmaları için teşvik etmek. Başkaları için bir örnek, bir rol modeli oluşturduğumuzun bilincinde olmak.

 İnsanları iyiliğe doğru yönelten bir etki bırakmak.  Tanrı’nın Varlığı’nın dünyada şevkle ve candan hissedilmesini sağlamaları için, başkalarını da cesaretlendirmek.

Kendimiz ile-Tanrı bizimle konuşurken O’nu “duymak”.Talmud (Berahot 5a) der ki, kişi, başına kötü şeyler geldiğinde kendi davranışlarını dikkatlice gözden geçirmelidir. Bunun easas nedenini bulamasak da, yaşanan her kötü olayı kişisel gelişim, büyümek ve ilerlemek için bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Tanrı’nın bize yolladığı mesajı anlamaya çalışmak.

 

(13)-       19 Nisan Perşembe akşamı ve Cuma: Gevura’nın içinde Yesod-Disiplinin içinde Bağ Kurma ve Temel Kurma

 

Hareket Noktaları:                                                                       

        Tanrı ile- Flörtöz olmamak. Bize ait olmayan bir şeye gözlerini dikip bakmamak.

 

Başkaları ile- Gevura, yapım ve düzeni ifade eder, Yesod, aileyi simgeler. Ailenin en az haftada bir öğünü birlikte yiyeceği şekilde bir düzen kurmak.

İki yüzlülükten kaçınmaya çalışmak. Kendimiz “olmayan” bir şey söylediğimizi fark ettiğimizde, durmak ve kendimizi düzeltmek.

 

Kendimiz ile-Çocuğumuzu displine sokmaya çalışırken veya başka birini azarlarken, bundan kişisel bir keyif almadığımızdan emin olmak.

 

(14)-               20 Nisan Cuma akşamı ve Cumartesi: Gevura’nın içinde Malkut- Disiplinin içindeki Hakimiyet ve Saygınlık

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile-Doğanın veya bilmin bir kısmı hakkında bilgi toplamak ve Tanrı’nın yarattıklarındaki muhteşemliğin ve senkronizmin üzerinde düşünmek.

Bugün doğada bir yürüyüşe çıkıp, Tanrı’nın dünyasını seyrederek hayran kalmak ve saygı duymak.

 Başkaları ile-Yerini bilmek..Bir soru sorulduğunda, yanımızda o konuda bizden daha ehliyetli bir kişi varsa, bizim bu soruya cevap vermememiz gerekir.

Kuralı kendi koyma yetkisi olan bir Rabi’nin yanında, birine Alahalardan (dini kurallar, takip edilmesi gereken yoldan) bahsedilmez. Bu, hayattaki diğer alanlar için de geçerlidir.

Bir başkası soruya cevap verebiliyorsa veya bizden daha iyi bir tavsiyede bulunabilecekse, sessiz durmayı öğrenmek.

 

Kendimiz ile-Doğru kararlar alıyoruz, ama bazen bunları hayata geçirmeye gücümüz olmuyor. Kontrol kimde? Beynimizde mi, duygularımızda mı? Duygularımızın ve arzularımızın hakimi olmaya çalışmak. Kontrolü ele almak.

 

 

III. HAFTA : TİFERET : Güzellik,uyum,merhamet, ahenk,denge –(Yaakov )

 

(15)-             21 Nisan Cumartesi akşamı ve Pazar : Tiferet’in içinde Hesed

Güzellik ve Dengenin içindeki Sevecenlik ve İyilik

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Tanrı’ya, bize her gün verdiği meyveler ve tüm diğer yiyecekler için teşekkür etmek. Tamamen aynı besin özellikleri, gri bir hapın içinde de varolabilirdi, ama Tanrı yiyeceklere tat, renk, doku ve koku vermeyi tercih etti. Bu şekilde hayatımıza güzellik, ahenk ve neşe kattı.

 

Başkaları ile-Hoşlanmadığımız kişilerdeki güzellikleri görmeye çalışmak.

Başkalarını dinlemek, duymak. Hoşlanmadığımız kişilerin bile bir görevi olduğunun bilincine varmak.

Beit Hillel der ki: çirkin bir gelinin kocasına, onun güzel olduğunu söyleyin, çünkü kocasının gözünde o, gerçekten de güzeldir. Bu, Tiferet’in içinde Hesed örneğidir.”Gerçek”, iyilik ve nezaket ile daha ılımlı bir hale getirilir.

Tosefos bunu şöyle açıklar: çirkin bir gelinin bile mutlaka güzel olan bir tarafı vardır. İşte o güzelliğe yoğunlaşarak “hesed” ifade edilir.

 

Kendimiz ile-Bu akşam uyumadan, beş dakika boyunca günümüzü film şeridi gibi gözden geçirmek. Çok katı, çok yargı dolu veya kinci bir şeklide davrandığımız bir nokta varsa, durup düşünmek. Daha dengeli ve adil bir tutum ve davranış için ne yapabilirdik?

 

(16)-                  22 Nisan Pazar akşamı ve Pazartesi: Tiferet’in içinde Gevura-Güzellik ve Dengenin içindeki Disiplin ve Sınırlılık

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile-İnsan vücudu, nazik bir dengeye bağlıdır. Bunu, sabah duasının da bir kısmını oluşturan tuvalet ihtiyacından sonra söylenen Aşer Yatsar-insanı şekillendiren, yoktan vareden-duası ile ifade ederiz. İnsan vücudu kadar karmaşık, ama bir o kadar da uyumlu bir sistem kuran ve bunu devam ettiren Tanrı’nın Hesed’i üzerine yoğunlaşmak.

 

Başkaları ile-İlişkilerimizde sağlıklı sınırlar koymak. Eğer birisine fazla bağımlıysak veya birisi bize fazla bağımlıysa, yeni sınırlar koyarak ilişkiyi geliştirmek.

 

Kendimiz ile-Hayatımızda yapmak istediğimiz ama sürekli ertelediğimiz bir şey varsa, ajandamıza,gerçekleştirme niyetiyle, olmamız gereken o yeri ve zamanını kaydetmek.

 

 

(17)-                       23 Nisan Pazartesi akşamı ve Salı: Tiferet’in içinde Tiferet

Güzellik ve Dengenin içindeki Güzellik ve Denge

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile-Tefillin’e pe’er =taç denilir. Bu da Tiferet’in köküdür. Tefilin takmak ve tefilin şel roş- başımızdaki tefilinin düzgün olmasına özellikle dikkat etmek.

Aşre’de Poteah el yadeha-Elini aç- kısmını söylerken, Tiferet’i simgelercesine iki elimizi de yukarı doğru kaldırmak.

 

Başkaları ile-Bugün birisinin elini sıkarken, iki elimizle sıkmak.

 

Kendimiz ile-Şu ana kadar “gerçek ve doğru” bildiklerimizi şöyle bir gözden geçirmek. Hep bunları yapmış/yapıyor olmamız, onların kesinlikle “doğru” olduğunu göstermez.

 

(18)-                     24 Nisan Salı akşamı ve Çarşamba :Tiferet’in içinde Netsah-Güzellik ve Dengenin içindeki Azim ve Kalıcılık

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile-Her gün yaptığımız bir mitzva üzerinde düşünmek ve bunun gerçek anlamı üzerine odaklanmak. Bu anlamı içselleştirmek. O kadar ki artık bu anlamla bütünleşmek ve artık bu mitzvayı yaptığımız her seferde bu anlamı doğal olarak hissetmek.

 

Başkaları ile-Ortak bir uzlaşma noktası bularak insanlar arasında barışı sağlamaya çalışmak. İki karşıt iddianın her birindeki içindeki gerçeklerden yola çıkarak yeni bir gerçeklik seviyesi yaratmak.

Kendimiz ile- Hayatımızda başımıza gelmiş olan negatif bir duruma, pozitif bir yorum getirmek.

Bir şeye bakış şeklimizi değiştirmek.

Karanlık bir duruma, daimi bir “aydınlatma ayarı” yaratmak.

 

 

(19)-               25 Nisan Çarşamba akşamı ve Perşembe : Tiferet’in içinde Hod- Güzellik ve Uyumun içindeki Tevazu ve Haşmet

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile-Zaten yapıyor olduğumuz iyi bir davranışı alıp, daha güzel bir hale getirmek.

Mesela dua ederken özel bir giysi giymek, Şabat için daha güzel kandiller almak, daha güzel bir mezuza almak.

 

Başkaları ile-Bütün ailenin bir arada oturup yemek yediği masalar, çoğu zaman herkesin gün içindeki sıkıntılarını ve şikayetlerini dile getirdiği yer olur. Farklı bir yaklaşımla herkesin masada, bugün başından geçen en güzel olayı anlatmasını istemek. Bu şekilde havayı güzelleştirmek.

 

Kendimiz ile- Önemli bazı şeyleri düşünmeden mekanik olarak yaptığımızı fark ediyorsak, bunu daha törensel bir havayla güzelleştirmeye çalışmak.

 

 

(20)-                26 Nisan Perşembe akşamı ve Cuma: Tiferet’in içinde Yesod-Güzellik ve Dengenin içinde Temel Kurma ve Bağ Kurma

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile-Bazı kişiler spiritüel bir şekilde konuşur, spiritüel bir tarzları da vardır, ama gerçek içleri hiç spiritüel değildir.

”Tanrı isterse”  veya “Tanrı’ya şükür” demeden önce durup söyleyeceğimiz kelimeleri biraz düşünmek. Söylemeden önce bu sözleri içselleştirmek.

 

Başkaları ile-Gerçek ve doğru olmayan bir şey söylememeye, özellikle dikkat etmek. Sözlerimizin geçerli olduğundan emin olmak ve bu şekilde insanların söylediklerimize itimat etmelerini sağlamak.

 

Kendimiz ile-Bugün ne olursa olsun, sinirlenmemek.

 

 

(21)-                27 Nisan Cuma akşamı ve Cumartesi: Tiferet’in içinde Malkut-Güzellik ve Uyumun içindeki Hakimiyet ve Saygınlık

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Tanrı’nın yaratmış olduğu dünyaya bakıp, daha önce farkına varmadığımız güzel bir şey daha keşfetmeye çalışmak. Avraam gibi, bu keşfimizi Tanrı’nın Tek’liğini takdir etmek için kullanmak.

 

Başkaları ile-Sadece hoş ve memnuniyet verici kelimeler kullanmak. Birisiyle konuşurken en uygun kelimeleri bulmak.

Yüzümüz, herkesin görüşüne açıktır ve onunla karşılaşan herkesi etkiler. Bir yere girmeden önce, yüzümüze bir gülümseme yerleştirmek için bilinçli bir çaba göstermek. Varlığımızla bütün odanın havasını değiştimek.

 

Kendimiz ile-Biraz durup düşünmek. Varlığımız başkalarını ne şekilde etkiliyor? Katılabileceğimiz bir toplantı, ziyaret edebileceğimiz bir kişi, bulunmamız gereken bir yer, gibi fark yaratabileceğimiz bir fırsat düşünmek. Bugün oraya gitmek

 

 

IV. HAFTA :  NETSAH:Sonsuzluk,zafer,tahammül,azim,kararlılık,bağlılık,dayanıklılık, kalıcılık- (Moşe)

 

(22)-             28 Nisan Cumartesi akşamı ve Pazar : Netsah’ın içinde Hesed-Sonsuzluğun içinde Sevecenlik ve İyilik

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Bütün dünyanın uzun vadeli selameti ve güvenliği için, ettiğimiz dualara, yeni bir bir dua eklemek. Sürekli olacak bir barış için dua etmek.

 

Başkaları ile- Hovot Alevavot (Shaar Ahavas Hashem,Ch.6) şöyle yazar:”Kardeşim, şunu bilmeni isterim ki, bir kişi, Tanrı ile olan ilişkisinde olabilecek en yüksek seviyeye ulaşmış  bile olsa,peygamberlerin spiritüel ve davranışsal seviyesine ulaşmış  bile olsa, halen, başkalarının, iyi bir şey yapmalarına vesile olmuş birinin seviyesine ulaşamaz.Çünkü eğer biri, ufak çapta bile olsa, başka birini bir iyilik yapması için yönlendirirse, hem o kişinin ,hem de o kişinin çocuklarının veya öğrencilerinin bütün gelecek  nesillerde yapacakları bütün iyi davranışlar dolayısıyla ödüllendirilecek,bunların bereketini ve hayrını görecektir.”

Birisi için bir iyilik yapmanın, uzun vadeli bir etkisi vardır. Bu, sadece o kişiyi ve onun yakın ailesini değil, bütün gelecek nesilleri de etkiler. Bugün yaptığımız bir hareketin, gelecekte yaratacağı muazzam güçlü etkiyi tahmin bile edebilmemiz mümkün değildir.

 

Kendimiz ile-Hayatımızdaki amaçlarımız hakkında bir misyon/görev planı oluşturmak. Önümüzdeki yirmi yıl içinde gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz beş şeyi listelemek.

 

 

(23)-       29 Nisan Pazar akşamı ve Pazartesi: Netsah’ın içinde Gevura-Sonsuzluğun içinde Disiplin ve Sınırlılık

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Talmud (Berahot 54a) der ki,”Kişi nasıl ki başına gelen  iyi şeyler için Tanrı’yı kutsuyorsa, iyi olmayan şeyler için de kutsamalıdır”.Bir kişinin ölüm haberi veya başka bir kötü haber alındığında söylenen dua: “Kutsalsın Sen Tanrı’mız, gerçek Yargıç”. Kötü bir haber duyulduğunda veya okunduğunda, her şeyin Tanrı’dan geldiği ve bir sebebi olduğu fikri üzerine yoğunlaşmak.”Baruh Dayan Aemet” demek.

 

Başkaları ile-Uzun vadede iyi olacak bir şey için “Hayır!” demekten korkmamak. Uzun vadeli kazanç üzerine yoğunlaşmak.

Yapmak istemediğimiz o arama, muhtemelen bu günün en önemli aramasıdır. O aramayı yapmak.

 

Kendimiz ile-Şu an yaşamakta olduğumuz bir sıkıntının, uzun vadede bize sağlayabileceği faydayı düşünüp bulabilmek.

Kararlar uzun süreli olmayabilir, ama amaçlar uzun sürelidir. Bir kararı, nasıl , “amaç” haline getirebiliriz, bunun üzerine çalışmak.

Hedefleri açık ve net bir şekilde tanımlamak,onları yazmak.

 

 

 

(24)-       30 Nisan Pazartesi akşamı ve Salı : Netsah’ın içinde Tiferet-Sonsuzluğun içindeki Güzellik ve Uyum

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile-Yahudi tarihinden bir bölüm okumak.

 

Başkaları ile-Bir tartışmayı, karşımızdakini utandırmadan ve kırmadan kazanmaya çalışmak.

Bazen, başkasını üzmek yerine yenilgiyi kabul etmek daha iyidir.

 

Kendimiz ile- Bizim üzerimizdeki uzun vadeli etkileri olan, hayatımızda vermiş olduğumuz iyi ve kötü kararlara bakmak.

Dün yazmış olduğumuz hedefler listesini gözden geçirmek. Bu listeyi genişletmek. Daha büyük düşünmek. Kutunun dışına çıkmak.

 

 

(25)-       1 Mayıs Salı akşamı ve Çarşamba : Netsah’ın içinde Netsah-Sonsuzluğun içindeki Sonsuzluk

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Bugünden itibaren, her gün Tanrı ile konuşmak için bir dakika ayırmak .(Talmud Nedarim 8a)

 

Başkaları ile- Başkalarına karşı davranış şeklimizde kalıcı bir değişiklik yapmak.

Hayatının sonuna gelmiş birini ziyarete gitmeye çalışmak. Onunla, Maymonides’in Onüç İman Prensibini gözden geçirmek.

 

Kendimiz ile- Başkalarının gönül rahatlığıyla güvenebileceği bir kişi olmak. Her zaman güvenilir bir kişi olmaya özen göstermek.

Uzun vadeli hedeflerimizi ve buna ulaşmak için atmamız gereken adımları netleştirmek.

 

 

 

(26)-         2 Mayıs Çarşamba akşamı ve Perşembe : Netsah’ın içinde Hod-Sonsuzluğun içindeki Tevazu ve Kabul

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Tanrı’ya, tarihin tam bu zamanında yaşıyor olduğumuz için şükretmek. Geçmiş nesillerin hayal bile edemeyecekleri ve bizim sahip olduğumuz imkanlar, fırsatlar ve nimetler üzerine düşünmek.

 

Başkaları ile-Hayatımızda bize yapılan iyilikler ve onlar için gerektiği şekilde, hakkını vererek teşekkür edip etmediğimiz üzerine düşünmek. Bu, bir doktor, bir akraba, bir arkadaş, veya hayatımızda bir fark yaratan herhangi biri olabilir. Eğer imkanımız varsa, onları arayıp, şu an onları düşündüğümüzü söylemek.

 Hayatımızda fark yaratan bir anın veya bir kararın içindeki “güzelliği” görmek. Bugün, bunun için şükretmek.

 

Kendimiz ile- Hayatımızda yapmış olduğumuz yanlışları ‘sahiplenmek’.

Dünyayı değiştirecek gücümüz ve mkanımız olduğunu idrak etmek.

Uzun vadeli planımızı gerçekleştirecek, kısa vadeli hedefler üzerine yoğunlaşmak.

 

(27) —3 Mayıs Perş embe akşamı ve Cuma: Netsah’ın içinde Yesod-Sonsuzluğun içinde Temel Kurma ve Bağ Kurma

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Bir Sefer Tora harfi almak veya yazmak.

Sinagogumuza veya Tora çalışma grubumuza bir kitap bağışlamak.

Başkalarının bizden ödünç alabilmesi için kendi Yahudi kitapları kütüphanemizi başlatmak.

 

Başkaları ile-Mişna der ki: “Az söyle, çok iş yap”(Pirke Avot 1:15).Ne dediğimize çok dikkat etmek ve verdiğimiz vaadleri yerine getirdiğimizden emin olmak.

Bir başkasının geçimini temin etmesine yardımcı olmak için bir telefon açmak veya bir görüşme ayarlamak.

Hem kendi, hem başkalarının çocuklarının eğitimi ile yakından ilgilenmek. Onların ödevlerini yapmalarına yardımcı olmak.

 Çocuklarla birlikte öğrenmek için, onların üzerinde kalıcı bir etkisi olacak veya gelecekte onlara faydası olacak, okul müfredatı dışında bir şey bulmak.

 

Kendimiz ile- Kendi methiyemizi yazmaya çalışmak.120 yıl sonra nasıl hatırlanmak isteriz?

Methiyenin, gerçekten kim olduğumuzu yansıtması için, hayatımızda yapacağımız değişikliklere için, gerekli adımları atmak.

Bu haftanın başında koymuş olduğumuz kişisel hedefi gerçekleştirmek için harekete geçmek.

 

 

 

(28)-      4 Mayıs Cuma akşamı ve Cumartesi :Netsah’ın içinde Malkut-Sonsuzluğun içinde Önderlik ve Hakimiyet

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Bet Amikdaş yıkıldıktan ve Yahudiler dünyanın dört bir yanına sürüldükten sonra, Tanrı’nın Varlığı da oradan ayrıldı.

Sürgünde olmanın Tanrı’ya verdiği acıyı hissetmek.

Maşiah’ın gelmesi için çok güçlü bir hasret ve arzu duymak ve Bet Amikdaş’ın yeniden kurulup, sürgünlerin bir araya gelebilmesi için dua etmek.

Bir mitzva yaparken sağ bacağımızı kullanarak, hareketlerimizdeki hevesi ve coşkuyu ifade etmek.

 

Başkaları ile- Başka birine yardım edeceğimiz zaman yürümemek, koşmak!

Paramızın bir kısmını, Tanrı’nın Varlığı’nın dünyada daha güçlü olarak hissedilebilmesi için harcadığımızdan emin olmak.

 

Kendimiz ile-Tanrı’ya güvenmek, O’ndan gelen her şeyin, olabilecek en iyi senaryo olduğuna kalpten inanmak. Kötü bir şey olduğunda, bunun Tanrısal planın büyük resminin içinde mutlaka bir yeri olduğundan emin olmak.

Bugün bir plan yaparken veya bir şey için taahhütte bulunurken, “Tanrı’nın yardımıyla-be-ezrat Aşem” demek.

Bütün kararlarımızı birer amaç haline getirmek. Yazdığımız hedefler,dünyanın gidişatında bir fark yaratacak mı? Bu hedefleri hayatımızın bir parçası yapmak.

Kendimiz için koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmemize yardım etmesi için Tanrı’ya dua etmek.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V. HAFTA :  HOD  : İhtişam,haşmet,titreşim,yankı,anlayış,tevazu, kabul-(Aaron)

 

(29)-       5 Mayıs Cumartesi akşamı ve Pazar :Hod’un içinde Hesed-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Sevecenlik ve İyilik

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Bugün bir Sidur kitabı veya yemekten sonra söylenen şükür dualarının yazılı olduğu başka bir doküman taşımak. Bizleri doyuran, fiziksel htiyaçlarımızı karşılayan Tanrı’ya şükretmek.

Görüldüğü gibi, hak etmediğimiz mucizeler için Tanrı’ya şükretmek.

 

Başkaları ile- Cemaatin dışında kalmış olan birine ulaşmaya çalışmak. Bir “merhaba” demek veya gülümsemek gibi basit bir iletişim kurmak.

Bir öğün veya Şabat yemeği için birini evimize yemeğe davet etmek.

 

Kendimiz ile- Kendimizi cemaatin içinde tutmak. Kendimizi uzak tutmamak.

İnsanların kalbimize girebilmelerine izin vermek.

Biraz matza yemek.

Hamotzi lehem min aaretz-topraktan ekmek çıkaran” duasına yoğunlaşmak. Burada, bize yapılan iyiliği görmeye çalışmak.

Yahudiler kırk yıl boyunca çöllerde yaşadılar. Tanrı, göklerden yeryüzüne yağdırdığı manna  ile onların kırk yıl boyunca yaşamlarını sürdürmelerini sağladı. Çölde doğmuş olan nesil, İsrail topraklarına girince, yiyeceğin, topraktan da gelebileceğini görünce, hayretler içinde kaldı.

Çiftçi sadece toprağa tohum eker ve Tanrı birkaç ay içinde o tohumları yiyecek haline getirir.

 

 

(30)-       6 Mayıs Pazar akşamı ve Pazartesi: Hod’un içinde Gevura-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Disiplin ve Sınırlılık

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Tanrı bize, ihtiyacımız olan her şeyi verir. Herhangi birini kıskanmamız için hiçbir sebep yoktur. Eğer bir başkası, bizim istediğimiz bir şeye sahipse, bizim elimizden bir şeyimizi almış gibi düşünmemek, onun kendisine düşeni aldığının bilincinde olmak. Tanrı’nın İyiliği ve bereketi, herkese yeter.

“Birkot Aşahar-sabah duaları”nın içindeki  şeasa li kol tsorki-bütün ihtiyaçlarımı karşılayan” kısmını söylerken, bu cümle üzerine yoğunlaşmak, Tanrı’nın bize, ihtiycımız olan her şeyi, her gün sağladığını idrak etmek.

Kiduş Aşem-Tanrı’nın İsmi’ni yüceltmek’tir. Bugün, Kiduş Aşem için bir şeyler yapmak.

Kiduş Aşem olacak bir yazı yazıp yollamak, bir mail atmak veya bir şey söylemek.

 

Başkaları ile- Birisine söylenmesi gereken ağır bir şey varsa, bunun nasıl güzellikle söylenebileceği konusunda kafa yormak.

Tatlılıkla konuşmak.

Güzel kelimeler kullanmak.

Kaba bir dil kullanmamaya dikkat etmek.

Güzellik adına kendimize hakim olmak. Bırakalım karşımızdaki “kazansın”.Güzellik adına bir tartışmayı ‘kaybetmek’

Eşimizi ve arkadaşlarımızı, oldukları gibi kabul etmek. İnsanları, kendi ihtiyaçlarımıza göre değiştirmeye çalışmamak. Tanrı’nın bize, tam ihtiyacımız olan eşi ve tam ihtiyacımız olan arkadaşları verdiğinin bilincinde olmak.

 

Kendimiz ile- “Avodat Aşem-Tanrı hizmeti” adına fiziksel egzersiz yapıp, vücudu formda tutmak. Bugün, araba kullanmak yerine yürümek.

İnsanların “ o hiçbir zaman şikayet etmez” diye bahsettikleri kişi olmak.

Şikayet etmemek için kendimizi frenlemek.

 

 

(31)-       7 Mayıs  Pazartesi akşamı ve Salı : Hod’un içinde Tiferet-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Güzellik ve Uyum

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- “Birkot Aşahar-sabah duaları” sırasında  Oter Yİsrael betifara-İsrailoğulları’nı görkemle taçlandıran” bölümü söylenir.

Bu kısım, aynı zamanda tefillin’i kasteder. Bu sabah tefillin takarken dikkatle yoğunlaşmak.

Tefilin, pe’er –ahenk, uyum anlamına da gelir. Uzun zamandır kontrol edilmeyen tefilinleri elden geçirmek. Güzel olduklarından emin olmak.

Bantların kusursuz ve lekesiz bir şekilde, simsiyah olduklarından emin olmak,ve takarken, siyah yüzeyin dış kısımda  olduğuna dikkat etmek.

Bugün Tanrı ile konuşurken daha güzel bir kıyafet giymek. Tanrı’nın karşısında dua ederken özel bir giysi giymek veya bir kravat iymek.takmak.Normalde giydiğimizden daha güzel kıyafetler giymek.

 

 

Başkaları ile-Başkasının mutlu bir olayına, sanki kendimizinmişçesine

Sevinip mutlu olmak.

Düşünerek ve zarif bir şekilde teşekkür etmek.

Teşekkür etmemiz gereken birine, bir mesaj, mail vb ile teşekkür notu yollamak.

Tanıdığımız birine dürüst,içten gelen ve yerinde bir iltifat yapmak.

 

Kendimiz ile- Kipa,Magen David veya, Yahudi olmaktan gurur duyduğumuzu gösteren bir şey takmak.Bunu gururla taşımak.

Evimizi temizlemek. Tanrı’nın Varlığı için uygun bir yer haline getirmek,ve evimizin Yahudi kimliği ile gurur duymak.

 

(32)-       8 Mayıs  Salı akşamı ve Çarşamba : Hod’un içinde Netsah-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Sonsuzluk

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Yemekten(ekmek yenen öğünden sonra)  söylenen şükür duası-Birkat Amazon’u söyleme şeklimizi değiştirmek. Kelimeleri daha güzel bir şekilde, hissederek söylemek.Birkat Amazon’u her söylediğimizde Sidur kitabı veya duanın olduğu bir kitapçık kullanmak.

Her gün söylediğimiz, ve Tanrı’ya, tüm diğer ulusların arasından bizi seçtiği için şükrettiğimiz “Aşer bahar banu mikol aamim”  duasını hissederek ve kelimelere odaklanarak söylemek.

 

Başkaları ile-İyi göz –ayin tova;   kem, kötü göz-ayin ara ‘nın tam zıttıdır.

Eşimiz hakkında daha önceden fark etmediğimiz güzel bir şey keşfetmek.

Bir başkasının başarısına samimiyetle sevinmek.

İnsanlara selam verme şeklimizi değiştirmek, bunu daha güzel bir hale getirmek.

Telefona nasıl cevap veriyoruz? Bir değişiklik yapıp arayan kişiye ne kadar değer verdiğimizi ve aramasının bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade etmek.

 

Kendimiz ile- Kişiliğimizi güzelleştirmek için bir değişiklik yapmak..İnsanların bizde görüp takdir ettikleri bir yönümüzü bulup,onu daha da geliştirmek,daha güzelleştirmek.

 

 

(33)-       9 Mayıs  Çarşamba akşamı ve Perşembe : Hod’un içinde Hod-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Tevazu ve Kabul

(Lag Baomer)**

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Tora’nın içindeki bir bölümde başka, farklı,gizli bir anlam bulmaya çalışmak.Yaklaşımımızı derinleştirmek ve bunu bir arkadaşımızla paylaşmak.

Sefira Aomer- Bazı cemaatlerde Omer sayımı süresince, Rabi Akiva’nın, bu süre boyunca ölen öğrencilerine olan saygıdan dolayı, yeni bir şey satın alınmaz. Fakat 33. günde, ölümler durdu ve bu gün yeni bir şey satın almak serbesttir.

Bizi mutlu eden yeni bir giysi alındığı zaman söylenen şükür duası :”Baruh Ata. Ad. Eloenu Meleh Aolam. Şeeheyanu  Vekiyemanu Veigianu Lazeman Aze- -Kutsalsın Sen, Tanrı’mız, Evren’in Kralı, çünkü bizi yaşattın, ayakta tuttun ve bu zamana eriştirdin.”Eğer bugün bu berahayı söyleme fırsatımız olursa, kelimelerin anlamı üzerine yoğunlaşmak.

 

Başkaları ile- Moşe Peygamberin abisi Aaron, Hod’u simgeler. Aaron’un öğrencisi olmak, onun yolunda gitmek.

Başkalarına değer verip saygı ile davranmak.

Cemaatte bir fark yaratmak, güzelleştirmek için bir adım atmak.

 

Kendimiz ile-Bugün iddialı ve gösterişli giyinmemek. Arkadaşlık ve yaklaşılabilirlilik düşünceleri doğrultusunda giyinmek.

 

(34)-       10  Mayıs  Perşembe akşamı ve Cuma : Hod’un içinde Yesod-Tevazu ve Kabul’ün içinde Temel Kurma ve Bağ Kurma

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Birkot Aşahar-Sabah dualarındaki Eloay Neşama kısmını, hissederek söylemek. Tanrı’ya kim ve ne olduğumuz için şükranlarımızı ifade etmek.

Evimizi spiritüel anlamda güzelleştirmek için bir şey yapmak. Örneğin, bütün odaların kapılarında mezuza olduğundan emin olmak.

Evi daha huzurlu bir hale getirmek için bir şey yapmak. Mesela bir müzik sistemi kurmak.

Tanrı’ya aleni olarak şükretmek. Başkalarını da, Tanrı’nın onlara bahşettiği nimetlere şükretmeleri için teşvik etmek.

 

Başkaları ile- Yediğimiz yemeğe odaklanmak.  Dünyadaki farklı faktörlerin, bize bu yemeği sağlamak için bir araya geldiğini düşünmek.

Tanrı’nın, yemeğin içine koyduğu güzellikleri takdir etmek. Sadece tadı değil, görüntüsü ve dokusunun da güzelliğini fark etmek.

 İnsanları, sadece karakterlerinin tek bir yönü ile yargılamamak, onları bir “bütün “olarak görmeye çalışmak.

 

Kendimiz ile- Saflığın güzelliği üzerine odaklanmak. Baktığımız şeyleri ve aklımızdan geçenleri denetlemeye çalışmak.

Fiziksel güzellik yüzeyseldir. Sadece dışa bakmak, insanı günaha teşvik eder.

 

(35)-       11 Mayıs Cuma akşamı ve Cumartesi : Hod’un içinde Malkut- Tevazu ve Kabul’ün içindeki Önderlik ve Hakimiyet

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Sabah duasında Şema’dan önceki ilk duaya odaklanmak.”yotser or uvore hoşeh-ışığı oluşturan ve karanlığı yaratan”.Tanrı’nın, yaratılışın bütünü üzerindeki hakimiyetini idrak etmek.

Başkaları ile-Yaşadığımız çevreyi güzelleştirmek için bir şeyler yapmak.Yere atılan bir şeyi toplamak,yabani otları temizlemek,görüntüyü bozan bir ağacı budamak.

Başkalarına bir tavsiye verirken empati göstermeye çalışmak. Kendimizi bu denklemin dışında tutmaya çalışmak. Başkalarına en iyi şekilde tavsiyede bulunabilmemiz için, Tanrı’nın bizi yönlendirmesi için dua etmek.

 

Kendimiz ile- Bize verilen iyi bir tavsiyeyi dinliyor muyuz?

Yapmamız gereken, ama çok zor diye yapmayı ertelediğimiz bir şeyi bulmak.

Doğru yöne doğru bir adım atmak.

 

 

VI. HAFTA :  YESOD  : Asıl,temel kurma, bağ kurma- (Yosef )

 

(36)-       12  Mayıs Cumartesi akşamı ve Pazar : Yesod’un içinde Hesed-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Sevecenlik ve İyilik

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Dünyayı spiritüel olarak daha iyi bir yer yapmaya çalışmak. Örneğin eğitim fırsatları yaratmak. Bir okul kurulmasına katkıda bulunmak. bir Tora tartışma grubu kurmak, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan bir kuruluşta gönüllü olarak çalışmak, dünyanın kutsiyetini  arttırmaya çalışmak.

 

Başkaları ile- Dünya vatandaşı olarak, global sorunları, kendi sorunlarımız olarak kabul etmek.

Dünyaya, kendimizden daha büyük ve bizden sonra da kalacak olan bir iyilik yapmak.

 

Kendimiz ile- Bir rol modeli olmak. Dünyanın selameti için kendimizi geliştirmek. Cemaatteki yerimiz veya olmamız gereken yer üzerinde durup dürüstçe düşünmek.

Sorumluluktan kaçıp kaçmadığımız üzerine düşünmek.

Başkaları için bir ilham kaynağı olmak.

 

 

(37)-       13  Mayıs  Pazar akşamı ve Pazartesi : Yesod’un içinde Gevura-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Disiplin ve Sınırlılık

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile-Bugün yemek yerken, normalde yemekten büyük bir keyif alacağımız bir parçayı tabakta bırakmak.

 

Başkaları ile- Bin yıl kadar önce Rabienu Gerşom, başkalarının mektuplarının okunmasını yasaklar. Bu şekilde, kişinin mahremiyetinin ne kadar önemli olduğunu vurgular.

Başkalarının özel hayatına saygı gösterdiğimizden emin olmak ve üstümüze vazife olmayan şeylere burnumuzu sokmamak.

 

Kendimiz ile- İnsanlar, normalin ne olduğunu görmek için etrafına bakar. Kişilerin yeme, içme, konuşma ve davranışları, çoğu zaman onların ait oldukları çevrenin etkisi sonucu şekillenir. Kendimiz için, neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar vermek, nasıl biri olmak istediğimize karar vermek.

‘Gerçeğe’ dayalı yeni bir hayat tarzı benimsemek.

 

 

(38)-       14  Mayıs  Pazartesi akşamı ve Salı : Yesod’un içinde Tiferet-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Güzellik ve Uyum

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile-Fiziksel bir olaya,spiritüel bir boyut kazandırmak için  mum yakarız.

Bu hafta Şabat mumlarını, etrafımızda çocuklarımızla birlikte yakmak.

 

Başkaları ile- Evimizi daha sevecen bir hale getirmek için değişiklikler yapmak. Evimizde, misafirlere, başımızın üstünde yerleri olduğunu hissettiren bir ortam yaratmak.

 

Kendimiz ile- Evimizi daha saygın ve spiritüel olarak güzel bir hale getirmek.

Bugün ne giyeceğimize karar verirken, en çok dikkat çekecek değil, en saygın kıyafeti seçmek.

 

(39)-       15 Mayıs  Salı akşamı ve Çarşamba : Yesod’un içinde Netsah-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Kalıcılık

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile-Cemaatteki eğitime bir katkıda bulunmak. Bir kalem, bir konuşma, bir fikir, ne şekilde olursa olsun, bir katkıda bulunmak.

 

Başkaları ile- Çevremize karşı duyarlı olmak. Yapabiliyorsak, araba kullanmak yerine, yürümek. Eğer herkes, en azından yapabileceği mesafeler için bunu yapabilse, petrol sorunu büyük ölçüde çözülmüş olur.

Paket kağıtlarını, poşet ve yazıcı kağıtlarını tekrar kullanmak.

 

Kendimiz ile- Kendimizi, hayatımızdaki kutsiyeti arttırmaya adamak.

Kendimizi, aklımızdan geçen düşünceler hakkında daha da dikkatli olmaya adamak.Bizim için yasak olan şeylerin hayalini kurmaktan vazgeçmek.

 

 

(40)-       16 Mayıs  Çarşamba akşamı ve Perşembe : Yesod’un içinde Hod-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Kabul ve Tevazu

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Sinagogumuzu güzelleştirmek için bir şey yapmak.

 

Başkaları ile- Hayatına daha fazla eğitim, düzen ve disiplin katarak, hayatını daha kutsal hale getirmiş birini tanıyorsak, onu, bu konuda takdir ettiğimizi belirtmek.

 .Eşimize güzel bir şey yollamak.

Eğer birisi, bizden bir hayırseverlik isterse, ona bunun yanında güzel bir söz de söylemek.

 

Kendimiz ile- Hayatımızın son on yılını gözden geçirmek. Oradaki simetriyi ve karşılaştığımız sınavlardaki ve hareketlerimizdeki güzelliği görüp takdir etmek.

 

 

(41)-       17  Mayıs  Perşembe akşamı ve Cuma : Yesod’un içinde Yesod-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içinde Temel Kurma ve Bağ Kurma

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Dünyayı biraz daha kutsal ve biraz daha huzurlu bir hale getirmek için bir şeyler yapmak. Barış ile ilgili bir yazı dolaştırmak,veya yerel gazeteye sağlıklı davranışlar ve spiritüellik hakkında bir yazı yollamak.

 

Başkaları ile- Yosef,sır tutmasını bilirdi.Talmud’a göre (Sotah 36b), Firavun, Yosef’in, kendisinden daha fazla dil bildiğini dünyaya açıklamaması için yemin ettirmişti.

Aynı şekilde Yosef, asil bir kabileden geliyor olmasının, onu Mısırlı’ların gözünde daha iyi bir pozisyona getireceğinin bilincinde olmasına karşın, kimliğini yirmiiki yıl boyunca gizli tutmuştu.

Sırlar konusunda azami dikkatli olmak. İnsanların bize sırlarını anlatacak güvenli ortamı sağlamaya özen göstermek ve bu sırları hiç kimseyle paylaşmamak.

 

Kendimiz ile- Bugünden başlayarak, hayatımızın bir biyografisinin yazıldığını hayal etmek. Başkalarının, benzemek isteyecekleri bir kişi olmaya çalışmak.

Düşüncelerimizi arındırıp saflaştırmak. Onları kontrol ederek kutsal hale getirmeye çalışmak.

Sır tutan, güvenilir bir kişi olarak tanınmak.

 

(42)-       18 Mayıs Cuma akşamı ve Cumartesi : Yesod’un içinde Malkut-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki  Hakimiyet ve Saygınlık

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Eve girerken veya çıkarken mezuzayı öpmek. Her şeyi Tanrı’nın yarattığını ve her an, nerede olursak olalım ne yaptığımızı izlediğini hatırlamak.

 

Başkaları ile-Cemaatteki ihtiyaçlı veya başka bir şekilde mağdur olan kişilere yardım etmek için önayak olmak. Kendimiz yardımcı olarak başkaları için örnek teşkil etmek.

 

Kendimiz ile- Bize zarar vermiş olan kişilerden intikam almaya çalışmamak. Başımıza gelen her şeyin bir sebebi olduğunu ve Tanrı’nın, neyi hak ediyorsak, sadece onun olmasına izin verdiğinin bilincinde olmak.

Eğer birisi bizim kalbimizi kıracak bir şekilde davranıyorsa, haksız bile olsalar, bu konuda Tanrı’nın aracıları olarak davrandıklarını anlamak, onlardan nefret etmek yerine teşekkür etmek.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VII. HAFTA :  MALKUT  : Hakimiyet,krallık,egemenlik,önderlik,yücelik-görkem, onur,saygınlık- (David)

 

(43)-       19  Mayıs Cumartesi akşamı ve Pazar : Malkut’un içinde Hesed- Hakimiyet ve Onur’un içindeki Sevecenlik ve İyilik

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Yemeğe başlamadan önce durup bir parça yemek alıp bakmak.

Tanrı’nın, ihtiyacımız olan şeyleri bize sağlamak için nasıl tüm evreni planlayıp düzenlediğini farkına varıp takdir etmek. Yiyeceğimiz şeylere ait şükür dualarını söylemek.

 

Başkaları ile- Görünürde önemsiz görevleri olan kişilerin değerini anlamaya çalışmak.

Hayatımıza katkıda bulunan ve görevini yapan, kapıcı,postacı,çöp toplayıcısı veya diğer başka kişilere teşekkür etmek.

Kral’ın yüceliği, halkının çokluğuyla ölçülür” (Mişle 14:28). Birçok kişi O’na,hep beraber hizmet edildiği  zaman, Tanrı’nın Onuru herkes tarafından hissedilmiş olur.

 

Kendimiz ile- Yaratılış’ın İlahi düzeninde varoluşumuzun anlamının ve öneminin farkında olmak.

Tanrı’nın aracıları olduğumuzun ve O’nun, bizim vasıtamızla dünyanın ihtiyaçlarını karşıladığının bilincinde olmak.

 

(44)-       20  Mayıs  Pazar akşamı ve Pazartesi : Malkut’un içinde Gevura-  Hakimiyet ve Onur’un içindeki Disiplin ve Sınırlılık

 

Hareket Noktaları:

        Tanrı ile- Başımıza gelen her şeydeki adaleti “görmek”.

Tanrı’nın Krallığı’nı kabul etmek.

 

Başkaları ile- Başkası için herhangi bir şeklide bir taahhütte bulunduysak, onu ertelememek-bugün yapmak!

 

Kendimiz ile- Kendimize hakim olmak. Bize ait olmayan bir şeyi istememek. Tanrı’nın bize, O’na en iyi şekilde hizmet etmemizi sağlayacak tüm fiziksel, duygusal ve spiritüel araçları,tam ihtiyacımız olduğu şekilde verdiğinin bilincinde olmak.Başkalarını kıskanmamız için hiçbir sebep olmadığını,çünkü onların sahip oldukları şeylerin, Tanrı hizmetimizde,’bizim’ ihtiyacımız olan şeyler olmadığını  idrak etmek.

Öfkelenmemek için kendimize hakim olmak. Çocuklarımıza bir ders vermemiz gerekiyorsa veya birisiyle bir fikir uyuşmazlığı yaşıyorsak, bunun ‘kişisel’ olmadığından emin olmak. Çocuklara bir ders vermenin amacı, tamamen onların iyiliği için olmalı, ‘bizi’ kızdırdıkları için ceza vermek değil. Eğer birisiyle bir fikir uyuşmazlığı yaşıyorsak, bunu, gerçekten onların bir hata yaptığına inandığımız için yapmak, hakarete uğradığımız düşündüğümüzden veya kendi hatamızı kabul etmekten çekindiğimiz için değil.

Her zaman hareketlerimizin ardındaki itici gücü dikkatle incelemek ve gururumuzdan değil, Tanrı Adı’na yaptığımızdan emin olmak.

 

(45)-       21  Mayıs  Pazartesi akşamı ve Salı: Malkut’un içinde Tiferet- Hakimiyet ve Onur’un içindeki Güzellik ve Denge

 

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Rabi Akiva her zaman şöyle derdi: “Tanrı’nın yaptığı her şey, olabileceklerin en iyisidir.”(Berahot 60b)

Hayatımızı olduğu gibi, olduğu şekilde kabul etmek. Tanrı’nın bize verdiği her şeyin, olabileceklerin en iyisi olduğunu ‘görmek’.

 

Başkaları ile- Eşimizi ve arkadaşlarımızın, bize, Tanrı tarafından verildiğini kabul etmek. Onları, oldukları gibi kabul etmek. Onları değiştirmeye çalışmamak.

 

Kendimiz ile- Rabbi Chaim Shmuelevitz sorar “Neden Şabat günü özel kıyafetler giymemizin, Şabat’ı onurlandırdığı söylenir? Bu güzel kıyafetleri giymek, aslında kendimizi onurlandırmak değil midir?”Bunun cevabı olarak da, ancak kendisi onurlandırılmış bir kişi, başkalarını onurlandırabilir, der.

Özellikle kutsal şeyler yaparken ve dua ederken bir büyükelçiye veya bir Krala yaraşır bir şekilde giyinmek. Bugün, Roş Hodeş için extra özel bir şey giymek.

Yaptığımız her harekette, söylediğimiz her sözde, her şeyimizle Yahudi Halkı’nı temsil ettiğimizi bir an bile aklımızdan çıkarmamak.

 

 

(46)-       22 Mayıs  Salı akşamı ve Çarşamba : Malkut’un içinde Netsah-  Hakimiyet ve Onur’un içindeki Sonsuzluk

 

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Tanrı’nın, İsrail topraklarını Yahudiler’e vermesi; O’nun dünyadaki ezeli ve ebedi Malchut –Hakimiyetinin, Krallığının çok açık bir ifadesidir. Amida dualarında şu kısma dikkat etmek: “vetehezena enenu beşuveha leTsiyon berahamim-gözlerimiz Senin merhametle Sion’a dönüşünü görsün.”

Yurdumuzun refahı, selameti için dua etmek.

Şabah duası-Şahrit’te,şu kısım tekrarlanır: “Ad.Meleh,Ad.Malah,Ad.Yimloh leolam vaed-Tanrı,Kral’dır,Tanrı,Kral’dı ve Tanrı sonsuza dek Kral olacaktır.”

Tanrı’nın sonsuz Malkut’unu ilan etmek.

Başkaları ile-Birisinin, bir katkıda bulunması gerektiğini idrak etmesine yardımcı olmak.

Yurdumuzda kalabilmek için çabalayan birine yardım etmek.

 

Kendimiz ile- Yurdumuza ve orada yaşayanlara yardım etmek için kendi planlarımızı gözden geçirmek.

 

 

(47)-       23 Mayıs  Çarşamba akşamı ve Perşembe : Malkut’un içinde Hod  Hakimiyet ve Onur’un içindeki  Tevazu ve Kabul-

 

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- “Veaavta et ad.Eloeha,behol levaveha uvhol nafşeha uvhol meodeha.-Ve Tanrın Ad.’ı tüm kalbinle,tüm ruhunla ve tüm varlığınla seveceksin” (Devarim 6:5) .Talmud (Berahot 54a), bu sözlerden,şu sonucu çıkarır: “İyi şeyler için dua edip Tanrı’ya şükrettiğimiz gibi, iyi olmayan şeyler için de yine aynı şekilde  dua edip Tanrı’ya şükretmemiz gerekir”.

“Tüm varlığınla-meodeha-nın anlamı, Tanrı’nın sana verdiği her şey için, Tanrı’ya teşekkür (modeh) etmelisin.

Tanrı’ya, sahip olduğumuz her şey için, sahip olduğumuz her şey ile teşekkür etmek.

 

Başkaları ile- Birisi için bir iyilik yaparken, onlara yardım etmek isteyen Tanrı’nın aracısı olma fırsatını bize sağladıkları için teşekkür etmek.

 

Kendimiz ile- Eğer birinin bizden etkilendiğini fark edersek, bu etkinin kaynağını, Tanrı’ya yönlendirmek. Onu, bizim bir hayranımız değil, Tanrı’nın bir hayranı olmasını sağlamak.

Alenu Leşabeah duasında söylendiği gibi: “Ki amalhut şeLeha i-çünkü  O Krallık Senin’dir”

 

 

(48)-       24  Mayıs  Perşembe akşamı ve Cuma: Malkut’un içinde Yesod-  Hakimiyet ve Onur’un içinde Temel Kurma, Bağ Kurma

 

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Bugün birçok kez “Tanrı’ya şükür” ve “Tanrı’nın yardımıyla” sözlerini kullanmak.

Her şeyin Tanrı’nın İsteği ile gerçekleştiğinin bilincinde olmak.

 

Başkaları ile- Tora, bir kralın, otoritesinin devamlılığını, ancak tevazu ile sağlayabileceği konusunda uyarır:“ki kendisini kardeşlerinden üstün görmesin ve emirden sağa veya sola sapmasın. Bu sayede Yisrael’in içinde, krallığı üzerindeki günlerini uzun kılacaktır-hem o hem oğulları.” (Devarim 17:20)

Başkasından daha fazla veya daha iyi bir şey yaptığımız zaman, doğal eğilimimiz, kendimizi onlardan üstün görmemiz şeklindedir. Maddi açıdan daha başarılıysak, mitzvaları yerine getirme konusunda daha hassas davranıyorsak, bizim kadar başarılı olmayan veya hassas davranmayan komşularımıza yukardan bakma eğilimimiz vardır.

Malkut’un içindeki Yesod, bizi gurura karşı uyarır. Sahip olduğumuz, ya da yaptığımız hiçbir şey “bize” ait değildir. Sahip olduklarımız, sadece Tanrı’nın bize verdikleri, yaptıklarımız ise, sadece Tanrı’nın İsteği ile yaptığımız şeylerdir.

Dolayısıyla, kendimizi başka birinden üstün görmemiz hem imkansız, hem de yasaktır.

 

Kendimiz ile- Bizi, şu anda bulunduğumuz yere getiren olaylar zincirini ve büyük resmi düşünmek.

Tanrı’nın hayatımızın her anındaki rolünü ve katkısını daha derin bir bakış açısıyla anlamaya çalışmak.

 

 

(49)-       25 Mayıs Cuma akşamı ve Cumartesi : Malkut’un içinde Malkut-  Hakimiyet ve Onur’un içindeki  Hakimiyet ve Onur

 

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Bizler, Tanrı’nın eseri ve tebaasıyız.

Tanrı’nın dünyaya hükmettiğini kabul etmek ve Tanrı’ya hayatımızdaki güzellikler ve iyilikler için teşekkür etmek.

 

 Başkaları ile- Vilna Gaon, ailesine yazdığı meşhur mektubunda şöyle der:

“Kişi, bu dünyadan ayrıldığında ona sorarlar:”arkadaşını, güzel sözlerle bir kral gibi hissettirdin mi”.Tanrı’nın eşsiz benzersiz Krallığı’nı ayrı bir seviyede tutup, dünyada başka krallara yer ayırmak.

 

Kendimiz ile- Kişi, bir lider, bir kral,bir başkan olabilir.Gerçek liderlik, ancak gücün, kendi gücümüz olmadığını idrak etmemizle gelir.Bizler çok daha büyük bir şeyin temsilcileriyiz. Tanrı’nın, dünyadaki temsilcileri olduğumuzu her an aklımızda tutarsak, o zaman Tanrı’ya benzemeyi başarmış oluruz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer sayarken ruhumuzu nasıl arındırıyoruz 

Pesah ile Şavuot arasındaki 49 gün, kişinin kendini günbegün geliştirdiği, ruhunu adım adım arındırdığı ve sonunda en saf haline ulaşarak ödülüne kavuştuğu süreci belirtir.

 

Tanrı, Sina Dağı’nda yanan bir çalılığın içinden Moşe’ye seslendiğinde:“Halkı Mısır’dan çıkardığın zaman, bu dağ üzerinde Tanrı’ya ibadet edeceksiniz.”(Şemot:3:12) demişti. İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkarılmalarının asıl sebebi, onlara Sina Dağı’nda Tora’nın verilecek olmasıydı.

 İsrailoğulları Mısır’dan, 15 Nissan’da çıkar (Pesah’ın ilk günü).Yedi hafta sonra,6 Sivan’da Sina Dağı’nın eteklerinde toplanıp, Tanrı’nın verdiği Tora’yı alır.(Şavuot). Pesah’ta fiziksel olarak esaretten kurtulan Yahudiler, Şavuot’ta da, Mısır’da özümsedikleri putperestlik ve ahlaksızlık esaretinden de kurtularak, manevi saflıklarını tekrar kazanır. Pesah ile Şavuot arasındaki 49 günlük dönem sonunda benzersiz bir değişim gösterirler.

             Tora, bu dönemin her gününün ‘tek tek’ sayılması gerektiğini vurgular. Bu şekilde, ruhsal gelişimin ancak adım adım, günbegün elde edilebileceği mesajını verir. Ruhumuz, hemen Tanrı’yla bütünleşmek ister. Bedenimiz de doğası gereği, fazla zahmete girmeden biran önce kutsal özelliklere kavuşmayı diler. Takip edilecek en güvenli ve sağlam yol ise, saflığa ulaşma arzusunu her gün için için hissederek, her gün çalışmak ve ruhsal arınma merdivenini adım adım gelişerek tırmanmaktır.

Kabalist bilgeler, bu yolda ‘Yedi Lider’ı örnek alarak, her hafta onlardan birine benzemeye çalışmamızı tavsiye eder. Avraam, İshak, Yaakov, Moşe, Aaron ve David peygamberlerin her biri farklı bir karakter özelliğini simgeler. İlk hafta Avraam’ın özellikleri üzerinde çalışılır, ikinci hafta İtshak’ın ve bu şekilde yedi hafta tamamlanır.

 

Her hafta bir ilahi özellik ele alınmasına karşın, aslında her bir özellik, ancak diğer altısı ile birlikte olduğunda anlam kazanır. İlk haftadaki, Hesed-Sevme; içinde Gevura-Disiplin olmazsa bir işe yaramaz. Basit bir örnek ile; çocuklarımızı disiplin olmadan seversek onları aşırı şekilde şımartır, onlar için doğru olanı yaptırmakta zorlanırız. Her yedi özellik, içinde diğer altısını barındırır. Bu yüzden, her haftayı ele alırken, diğer altı özellik ile birlikte düşünmek gerekir. Örneğin; 1.Hafta: Hesed-Sevme; ilk günü ‘Sevme-Sevme’ yönü, ikinci günü ‘Sevme-Disiplin’; üçüncü gün ‘Sevme-Uyumluluk’; dördüncü gün ‘Sevme-Azim’; beşinci gün ‘Sevme-Tevazu’; altıncı gün ‘Sevme-Bağ kurma’; yedinci gün ‘Sevme-Haşmet’,2.Hafta: Gevura-Disiplin; ikinci haftanın ilk günü ‘Disiplin-Sevgi’,ikinci günü ‘Disiplin-Disiplin’,üçüncü günü ‘Disiplin-Uyumluluk’ vb ilişkileri üzerine düşünüp kendimizi geliştirmeye çalışırız. Her hafta yedi özelliğin o haftanın ana konusu olan özellikle kombinasyonu ile, kırkdokuz günün sonunda kırkdokuz kombinasyonu ele almış oluruz. Bunlara, 50.günde; Keter-İrade, Hohma-Bilgelik, Binah-Anlayış özellikleri eklenir ve bu şekilde, dünyadaki her şeyde varolan, Tanrı’nın 10 özelliği ile ruhsal gelişim tamamlanarak saf ve bütün haline gelinir.

  Yahudiler, Mısır’dan çıkmalarından(Pesah);  sonra ellinci günde böyle bir ruh saflığı ve bütünlüğü içinde Sina Dağı’nda Tanrı’nın kendilerine verdiği Tora’yı alır.

 

 

 

Önemli Not: Yazıda kısa bir özet olarak verilen bilgiler, okuyucuya bu konular hakkında fikir vermek amacıyla Sefiros-Rabbi Yaacov Haber with Rabbi David Sedle);  Pirke Avot (Gözlem),Sidur kol Yaakov (Gözlem) kitaplarından ve www.chabad.org  sitesinden derlenerek hazırlanmıştır. Cemaatlerin farklı gelenekleri ve uygulamaları olabildiği için Özel Günler ve uygulamalar hakkında en doğru ve detaylı bilgiler için, cemaatin kendi Rabi’lerine başvurması gerekir.

 

 

 

Facebook'ta Paylaş
Yazar Nazlı DOENYAS
Yazdır Yazdır
Yazdırma Önizleme X Yazdir
Yazdırma işlemini başlatmak için YAZDIR 'a tıklayın.
Arkadaşına Gönder Arkadaşına Gönder
Arkadaşlarıma Gönder X
Abone Formu X
Şalom Gazetesi’nin adresinize gelmesi için bir yıllık şehir içi abonelik ücreti 140 TL.dir.
İletişim Formu X
Şalom Satış Noktaları X
Remzi Kitabevi - Etiler Akmerkez
Remzi Kitabevi - Suadiye
Remzi Kitabevi - Osmanbey
Remzi Kitabevi - Erenköy Carrefour
Remzi Kitabevi - Akadlar Mayadrom
Remzi Kitabevi - Mecidiyeköy Profilo
Remzi Kitabevi - Ankara Armada
Remzi Kitabevi - İzmir
Remzi Kitabevi - Antalya
Şalom Gazetesi - Künye X
künye
Abone Bize Ulaşın Reklam Şalom Satış Noktaları Künye Tüm Hakları Saklıdır. Şalom Gazetesi 2008