gozlemkitap
RSS
Yayın Haftaları X
25 Mayıs OMER sayımı
Pesah’ın ikinci gecesinden başlayarak 49 gece boyunca Omer saymak, Tora’nın “Taase-yap” şeklindeki mitzvalarındandır . “…. kendiniz için yedi hafta sayın-(bu yedi hafta) tam olmalıdır. Yedinci haftanın (bitiminin)ertesi gününe-ellinci güne-kadar sayacaksınız (Vayikra 23:15-16)

*Pesah’ın ikinci gecesinden başlayarak 49 gece boyunca Omer saymak, Tora’nın “Taase-yap” şeklindeki mitzvalarındandır . “…. kendiniz için yedi hafta sayın-(bu yedi hafta) tam olmalıdır. Yedinci haftanın (bitiminin)ertesi gününe-ellinci güne-kadar sayacaksınız (Vayikra 23:15-16)

 

 

*Her İsrailoğlu Omer saymakla yükümlüdür.

*Herkesin Omer’i bizzat sayması mitzvadır.

*Omer sayımı, saate bağlı bir mitzva (üç küçük yıldız çıktıktan sonra) olduğu için, kadınlar Omer saymaktan muaftır. Fakat saymak isteyen kadınlar berahasız olarak sayabilir.

Kadınlar ayrıca Omer akşamları hava karardıktan sonra iş yapmamayı adet edinmiştir.

*Omer, ayakta sayılır. Yanlışlıkla oturarak sayılmışsa da mitzva yerine getirilmiş kabul edilir.

*Omer saymadan önce “Bu akşam kaç sayacağız” diye soran birine, “Dün akşam şu kadar saydık” cevabını vermelidir.

*Gecenin başlangıcında kişi Omer saymayı unutmuşsa gece boyunca beraha söyleyerek Omer’i sayabilir.

* Bütün gece Omer saymayı unutan kişi, ertesi gündüz, beraha söylemeden Omer’i sayar ve gece yeniden beraha söyleyerek Omer’i saymaya devam eder.

* Bütün gece Omer saymayı unutan kişi, ertesi gündüz de saymayı hatırlayamamışsa, Omer’in bitimine kadar Omer’i berahasız olarak sayar.

*Şabat geceleri Omer, Kiduş’tan sonra sayılır.

*Şabat çıkışında önce Omer sayılır, sonra Avdala yapılır.

*Omer “gece” sayılır, çünkü Yahudilikte “bir gün”, yıldızların çıkışıyla başlayıp, bir sonraki gece yıldızlar çıkana kadar olan süredir.

 

Omer Sayım Duaları

 

1) Afle hasadeha

2) Vii noam

3) Omer Berahası

4) OMER (o güne denk düşen)

5) Arahman

6) Lamnatseah

7) Ana Bekoah

 

Not: Kısa yolu seçmek isteyenler 2–3 ve 4.dualarla da mitzvayı yerine getirmiş sayılır.

 

 

 

 

 

 

1) Afle hasadeha moşia hosim mimitkomemim bimineha.Orera et gevurateha ulha lişuata lanu.Amen hen yei ratson.Vaeevor alayih vaereh metboseset bedamayih.Vaomar lah bedamayih hayi.Vaomar lah bedamayih hayi.

Barehi nafşi et Ad.,Ad.Elo-ay gadalta meod od veadar lavaşta ote or kasamla note şamayim kayeriya.

 

Kutsal T-anrı’nın Ad’ına ve tüm İsrailoğulları’nın adına, T-anrı’mız Ad.’ın Kutsal Tora’sında bize verdiği Omer’i sayma emrini yerine getirmeye hazırız. Böylece beni yaratan T-anrı’nın İsteğini yerine getirmeyi ve onu memnun etmeyi umuyorum.

 

 

2) Vii noam Ad. Elo-enu alenu umaase yadenu konena alenu umaase yadenu koneneu.

 

T-anrı’mız Ad.’ın İyiliği üzerimizde olsun ve T-anrı’m, emeğimizi başarıya ulaştır, evet yaptığımız işi başarıya ulaştır.

 

3) Omer Berahası: Baruh Ata Ad.Eloenu Meleh Aolam,aşer kideşanu bemitsvotav vetsivanu al sefirat aomer.

 

T.anrı’mız, Evrenin Kralı, emirleriyle bizi kutsayan ve bize Omer’i saymamızı emreden.

 

4) Bu güne denk düşen Omer Sayımı

 

 

(48)-           24  Mayıs  Perşembe akşamı:   Ayom şemona vearbaim yom  laomer,şeem  şişa şavuot veşişa yamim. Bugün Omer’in kırksekizinci günüdür ve bu, altı hafta ve altı gündür.

 

(49)-           25 Mayıs Cuma akşamı:   Ayom tişa vearbaim yom laomer,şeem şiva şavuot. Bugün Omer’in kırkdokuzuncu günüdür ve bu, yedi haftadır.

Cuma akşamı önce Kiduş yapılır, sonra Omer sayılır.

 

 

 

 

5) Arahman U yahazir avodat Bet Amikdaş limkoma bimera veyamenu. Amen.

 

Bağışlayıcı T-anrı, Bet Amikdaş’taki hizmetin pek yakında günümüzde yeniden yerinde başlamasını sağlasın.

 

6) Lamnatseah binginot mizmor şir:.Elo-im yehonenu vivarehenu,yaer panav itanu Sela.Ladaat baarets darkeha behol goyim yeşuateha.Yoduha amim Elo-im,yoduha amim kulam.Yismehu viranenu leumim ki tişpot amim mişor ulumim baarets tanhem sela.Yoduha amim Elo-im yoduha amim kullam.Erets natena yevula yevarehenu Elo-im Elo-enu.Yevarehenu Elo-im veyireu oto kol afse arets.

 

Şef müzisyene: Enstrümantal müzik ile bir mezmur, bir şarkı. Ad. bize yardım etsin ve bizi kutsasın. Yüzü bizi aydınlatsın. Sela. Böylece, dünya Senin yolunu ve uluslar, Kurtarışını bilsinler. İnsanlar, Sana teşekkür edecek T-anrı’m,tüm insanlar Sana teşekkür edecek.Halkları adaletle yargıladığında ve yeryüzündeki ulusları yönlendirdiğinde uluslar sevinecek ve şarkı söyleyecek. Sela. İnsanlar Sana teşekkür edecek T-anrı’m, tüm insanlar Sana teşekkür edecek. Toprak, ürünlerini vermiş olacak, T-anrı, T-anrı’mız bizi kutsamış olacak. T-anrı bizi kutsayacak ve herkes O’ndan korkacak.

 

7) Ana Bekoah gedulat yemineha,tatir tserura.

Kabel rinat ameha,sagevenu,taarenu nora.

Na gibor doreşe yihudeha kevavat şomrem.

Barehem taarem rahame tsidkateha tamid gomlem.

Hasin kadoş berov tuveha nael adateha.

Yahid gee leameha pene zohere keduşateha.

Şavatenu kabel uşma tsaakatenu yodea taalumot.

 

Lütfen, büyük sağ kolunun gücüyle, mahkumları kurtar.

Halkının duasını kabul et, bize güç ver, bizi (günahlardan) arındır

Büyük T-anrı’m.

Lütfen Kudretli T-anrı’m Senin Birliğini tanıyanları gözbebeğin gibi koru.

Onları kutsa,(günahlardan)arındır, onlara iyilik göster, onlara acı, adaletinle her zaman ödüllendir.

Kutsal güçlü T-anrı’m tükenmez iyiliğinle cemaatini yönlendir.

Tek T-anrı’m, Yüce T-anrı’m, kutsallığının bilincinde olan halkına dön.

Bizim gizli düşüncelerimizi bilen T-anrı’m, dualarımızı kabul et ve yakarışlarımızı işit.

 

Alçak sesle:

Baruh Şem kevod malhuto leolam vaed.

Görkemli Krallığı’nın Adı sonsuza dek kutsal olsun.

 

 

 

 

 

 

Önemli Not: Yazıda kısa bir özet olarak verilen bilgiler, okuyucuya bu konular hakkında fikir vermek amacıyla El Gid Para El Pratikante (Gözlem); Şaloş Regalim (Gözlem);Vayikra (Gözlem), Siddur kol Yaakov(Gözlem);  kitaplarından ve Haftanın Peraşası grubunun Omer broşüründen derlenerek hazırlanmıştır. Cemaatlerin farklı gelenekleri ve uygulamaları olabildiği için Özel Günler ve uygulamalar hakkında en doğru ve detaylı bilgiler için, cemaatin kendi Rabi’lerine başvurması gerekir.

 

Facebook'ta Paylaş
Yazar Nazlı DOENYAS
Yazdır Yazdır
Yazdırma Önizleme X Yazdir
Yazdırma işlemini başlatmak için YAZDIR 'a tıklayın.
Arkadaşına Gönder Arkadaşına Gönder
Arkadaşlarıma Gönder X
Abone Formu X
Şalom Gazetesi’nin adresinize gelmesi için bir yıllık şehir içi abonelik ücreti 140 TL.dir.
İletişim Formu X
Şalom Satış Noktaları X
Remzi Kitabevi - Etiler Akmerkez
Remzi Kitabevi - Suadiye
Remzi Kitabevi - Osmanbey
Remzi Kitabevi - Erenköy Carrefour
Remzi Kitabevi - Akadlar Mayadrom
Remzi Kitabevi - Mecidiyeköy Profilo
Remzi Kitabevi - Ankara Armada
Remzi Kitabevi - İzmir
Remzi Kitabevi - Antalya
Şalom Gazetesi - Künye X
künye
Abone Bize Ulaşın Reklam Şalom Satış Noktaları Künye Tüm Hakları Saklıdır. Şalom Gazetesi 2008