gozlemkitap
RSS
Yayın Haftaları X
Ortaköy Sinagogu’nun gençleşen yeni yönetimi
Ortaköy Sinagogu’nun gençleşen yeni yönetimi
İstanbul’un duaya açık üç sinagogundan biri olan Ortaköy Ets Ahayim Sinagogu’nun gençleşen yönetim kadrosu, eskilerin deneyimlerini yenilerin enerjisiyle harmanlıyor

Başkan Alber Elvaşvili sohbetimize öncelikle bir önceki yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarına teşekkür ederek başladı. “Bildiğiniz gibi görevi Mois Kohen’den devraldık; kendisiyle hem birlikte çalıştık, hem de sinagogumuza katkı ve desteği oldu. Buranın şekillenmesinde büyük katkıları olan bir kişi. İyi bir miras devraldık. Biz de bunu elimizden geldiğince daha ileriye taşımak istiyor ve bunun için çalışıyoruz.  Sinagog ile ilk kez 1975’te tanıştım, 35 seneden fazla buradayım. En eski üyelerden biriyim.  Eski halini, gelişmeleri izleme şansına sahip oldum.

Hem Ortaköy Sinagogu’nun hem de Türk Musevi Cemaati’nin genç yöneticilere ihtiyacı var. Bu nedenle yönetim kurulumuzda görev alan arkadaşların bu cemaate hizmet verebilecek değerli bireyler olduğunu düşünüyorum. Hem burada bulunmaları çok önemli hem de cemaatte farklı konumlarda görev alabilecek kişiler olabileceklerini kanaatindeyim. İlk kez masamıza bir hanım dâhil oldu. Sinagogumuz yaklaşık 350 yıldan beri var olan ve İstanbul’da duaya açık üç sinagogdan biri. Yönetim kurulunda görev alan arkadaşların sinagogumuz yahidlerinden olmasına özen gösteriyoruz.”

  Yeni Vakıflar Kanunusinagog vakfına ne gibi yararlar sağlayacak?

 Alber Elvaşvili

Mois Kohen tarafından başlatılan çalışmayı sürdürüyoruz. Gayrimenkullerimizle ilgili uzun bir dava süreci yaşadık. Büyük bir bölümünde sonuca ulaştık. Davaları kazandık. Hedefimiz gelirimizi olabildiği kadar arttırmak ve gayrimenkullerimizin üzerindeki geliştirme faaliyetlerinde bulunarak sinagogu bu gelirlerle ayakta durur hale getirebilmek. Alt yapı yatırımlarımızı hemen hemen hepsini bitirdik. Söz konusu Vakıflar Yasası ile takip etiğimiz iki nokta var: Mezarlık arsamızın, vakıflar yasasının tanıdığı hak ile, 55 dönümlük bölümünü geri talep ediyoruz. Ayrıca tescili yapılmamış bazı gayrimenkullerin de tescilini sağlayacağız. 

Ortaköy’ün sinagog, yeşivaları ve eğitim kurumlarıyla Türk Sefarad tarihinde önemli bir yeri var. Ortaköy’ün Sefarad gelenek ve görgüsünde ulvi bir görevi olduğuna inanıyorum.

Sinagogumuzun Sorumlu Müdürü Lazar Detoledo bugünkü görüşmemize katılamadı.

 Rav Naftali Haleva

15 seneden beri bu sinagogun Haham Akaali olarak görev alıyorum. Geçmiş dönem Başkanı Mois Kohen ile başladığımda kendisi ne yapmayı amaçladığıma dair bir plan istemişti. İlki kadınlar bölümünün dolması idi. Çünkü bir sinagogun gerçekten başarılı olup olmamasının kadınlar bölümünün dolmasıyla bağlantılı olduğuna inanıyorum. Şabat sabahları 5-6 kişiden 70 kişiye ulaştı. Diğer bir amacım, Şabat yemeklerinin devamlı olmasıydı. Sinagogun sadece bir dua yeri olmadığı, bayramların sosyal ve kültürel bir şekilde yaşanması düşüncesi idi. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Sinagogumuzda tüm oruçlarımız yahidlerimizin katılımlarıyla tutuluyor. Minyan bulmakta zorluk çekerdik artık bu da bir sorun olmaktan çıktı. Sinagogumuzda var olması gereken yedi selihot zaten mevcut, açıklayıcı selihot ise kalabalık bir katılımla gerçekleşmekte.  Talmud Tora faal bir şekilde devam ediyor. Rav’ın ofisi olan tek sinagog Ortaköy Sinagogu’dur.  Dindaşların randevu alarak rahatça gelip danışabileceği, Rav’ı ile sohbet edebileceği bir ofisimiz var. Sinagogumuzda her sabah tefilla duasından sonra hastalar için dua ediliyor. Ayrıca dindaşlarımızdan talep gelmesi durumunda, benim öncülüğümde bir ekip hastaneye giderek gönüllü olarak ziyaret ediyoruz. Pesah dönemine özel dualar Gabayımız Murat Varol önderliğinde yapılıyor. Simha Tora, Roş Aşana ve Kipur yoğun bir katılım ile gerçekleşiyor. Taanit Bohorot’u da yapıyoruz.  Ayrıca dindaşlarımızdan talep gelmesi durumunda, benim öncülüğümde bir ekip hastaneye giderek gönüllü olarak ziyaret ediyoruz.

Şabat yemeklerini organize etmek için genç ailelerin bizlere başvurmaları yeterli.

ABD’deki öğretmenim şunu söylemişti: “Eğer bir sinagogda yaptığın bir projen başka bir sinagoga tarafından da uygulanırsa bu senin başarındır ve bu sana başka bir proje yapma olanağı sağlar.” 15 sene içerisinde birçok etkinliğe öncülik ettik. Diğer sinagoglar tarafından da bunlar benimsendi. Bu bize mutluluk veriyor ve yeni projeler yaratmak için de güçlük yaratıyor.

Eksikliklerimiz, Talmud Tora’ya gelen çocukların ve 18-25 arası gençlerin sayısının artması.

 Hayim Aktel 

1992 senesinden beri sinagogda Gabay olarak çalışmaktayım. Onursal Başkan Bensiyon Pinto; Bensiyon Ennekave, Alber Elvaşvili ve bana sinagogun inşasında emeğimiz olduğu için “üç altın adam” olarak hitap eder.  Bugün sinagogumuzun hiçbir eksiği kalmadı. Yahidlerimizden her zaman gördüğümüz desteklerle, sinagogumuzu, midraşı yaptık. Rahmetli Eli İpekel, Hayim Erkohen ve Niso Malki’nin destekleriyle bazı bölümleri tamamladık.  Brit- Mila, gelin bekleme odaları düzenlendi. Büyük emekler karşılığında yahidlerimizin desteği ile gömüye açık mezarlığımızda bir midraş yaptık.

Yeni yönetimin kurulunun amaçlarından biri de eski okulu yeniden inşa etmek.  Sinagogumuzda görev alan tüm Gabay arkadaşlara, yönetim kurulu ve yahidlerimize minnettarız ve teşekkür ediyoruz.

 Rakel Meşulam

Yaklaşık 2003 yılından gelmeye başladığım sinagoga son 4-5 yıldır düzenli olarak geliyorum. Sinagog ortamında olmaktan büyük keyif alıyorum ve birçok konuda bilgi ediniyorum. Faydalı olabileceğini düşünerek görevi kabul ettim. Kurumsal iletişimden sorumluyum. Yönetim kurulu üyeleriyle ve cemaat üyeleriyle iletişimi sağlıyorum. Görevim kısa ve orta vadede Ortaköy Sinagogu Vakfı olarak kurumun içinde yapılmakta olan etkinlikler ile cemaat üyelerini bilgilendirmek,  iletişimi sağlamak, devamını getirmek ve tabii ki neticelendirmek. Uzun vadede ise yeni projeler geliştirerek Ortaköy Sinagogu’na ve vakfına maddi manevi getirisi olacak projeleri tasarlamak… 

 Suat Haviyo

Yaklaşık 6-7 seneden bu sinagogun yahidiyim. Babam Albert Haviyo’nun uzun yıllar sürdürdüğü vakfı bazı toplantılarda temsil etme görevini verildi. Görevimiz her ne olursa olsun asıl amacımız sinagoga daha fazla yahid kazandırmak olduğunu düşünüyorum.

 İzzet Stamati

2005 yılında annemin vefatından sonra kadişler için gelmeye başladım. Bayram ve etkinliklerden sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Görevim dinsel olarak kutladığımız bayramlarda, kültürel ve sosyal olarak da düzenlediğimiz faaliyetler düzenlemek… Rav Naftali Haleva ile başladığı 15 yıldan beri sinagogumuzda bu tür faaliyetler yoğun katılımla yapılıyor.  İlk kez bir cemaat kurumunda görev alıyorum ve bu da beni çok heyecanlandırıyor.

 Murat Varol

18 senedir sinagogun yahidiyim. Bu sene Elvaşvili ve Baş Gabay Hayim Aktel yönetim kurulunda görev verdiler. İzzet Yaeş ile birlikte Hayim Aktel’e yardımcı olamaya çalışacağız. Gördüğümüz eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çevremizi sinagoga getirtmeye çalışıyoruz. Sinagogumuzda düğün, brit-mila, bat-mitzva,  bar-mitzva, faşadura ve vijola gibi her türlü faaliyeti gerçekleştiriyoruz.

 Moris Benezra

6 yıl önce babamın vefatından sonra sinagoga gelmeye başladım. Sinagogumuzun Haham Akaali Rav Naftali Haleva ve gabaylarımızdan gördüğüm ilgi beni buraya bağladı. Yönetim kurulunda ikinci dönemim halkla ilişkileri götürüyorum. Kişiler her türlü konuda bana başvurarak bilgi alabiliyor veya kendilerini yetkili kişilere yönlendiriyorum.  Görevimi severek yapıyorum, hizmet vermek amacıyla başladığım bu görevde manevi olarak büyük kazanç sağladığıma inanıyorum.  Geçmiş dönem başlattığımız e-posta grubu genişledi. Her türlü bilgi paylaşımında bulunan bir platform haline geldi. Sinagogumuz doğumla başlayan dilemiyoruz ancak ölümle sonuçla hayatımız süresince her türlü dini tören için hizmet veriyor. Bunu gerçekleşen ender sinagoglardan biriyiz…

 Vedat Levent

Genç yaşlardan itibaren cemaate faydalı olmak gerektiğine inanıyorum. Şalom Gazetesi’nde Spor Sayfası Editörü olarak on senemi geride bıraktım. Şimdi de Ortaköy Sinagogu’nda faal olarak çalışarak fayda sağlayabileceğime inanarak yönetim kuruluna girdim. Bu dönem yönetim kurulumuz halkla ilişkilere önem veriyor ve cemaatte kendisini daha iyi tanıtmayı amaçlıyor, çünkü çok iyi tanındığımıza inanmıyoruz. Haham Akaalimiz Rav Haleva sosyal ilişkilerde de çok etkili bir kişi. Sinagogumuzda ve tarafımızca düzenlenen etkinlilerde çok sayıda katılım olduğunu gözlemliyoruz. Fiziksel olarak da sinagogumuzun ortamı da bu tür kaynaşmalara müsait. Bunları biraz daha geniş kitlelere yaymaya çalışıyoruz.

Bu görevimin yanı sıra Talmud Tora’dan da sorumluyum.  Yaklaşık 40 çocuğumuz var, amacımız bu sayının artması. Anne-baba olmaya aday yaşıtlarıma şu mesajı vermek istiyorum, sinagogumuz yaş ortalaması en genç olan ibadethane, buraya gelsinler ve çocuklarını Talmud Tora’ya getirsinler.  Buraya gelmek insana manevi bir tatmin sağlamasının yanı sıra kişinin ufkunun genişlemesine de olanak sağlıyor.  Günümüz insanın bu huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

İzzet Yaeş

Ortaköy’de doğdum ve büyüdüm. 12 seneden yahidi olduğun sinagogun yönetim kurulunda ikinci dönemim. Tesis sorumlusu ve gabaylık yapıyorum.  Sinagogumuz kadın erkek toplam 450 kişi kapasitelidir. Arkadaşlarımın ifade ettiği gibi sinagogumuz acı ve mutlu günler için kapılarını hep açık. Düğünler için belirli bir günümüz yok, dileyen hafta ortası da düğününü burada yapabilir.  Roş Hodeş dualarına başladık. Sinagogumuzun kutlama ve törenler için tercih edilen mekânların arasında olması bizleri mutlu kılıyor.  Sabah dualarının akabinde seudalarımız oluyor.

 Sami Morhayim Sinagogun mali işlerinden sorumluyum.  Vakıfların amacı yardımlaşmaktır. Elimizde geldiğince Talmud Tora’ya, Ortaköylü ihtiyaçlılara doktor, ilaç yardımı yaparak destek veriyoruz.

Facebook'ta Paylaş
Yazar Ester YANNİER ester@superonline.com
Yazdır Yazdır
Yazdırma Önizleme X Yazdir
Yazdırma işlemini başlatmak için YAZDIR 'a tıklayın.
Arkadaşına Gönder Arkadaşına Gönder
Arkadaşlarıma Gönder X
Abone Formu X
Şalom Gazetesi’nin adresinize gelmesi için bir yıllık şehir içi abonelik ücreti 140 TL.dir.
İletişim Formu X
Şalom Satış Noktaları X
Remzi Kitabevi - Etiler Akmerkez
Remzi Kitabevi - Suadiye
Remzi Kitabevi - Osmanbey
Remzi Kitabevi - Erenköy Carrefour
Remzi Kitabevi - Akadlar Mayadrom
Remzi Kitabevi - Mecidiyeköy Profilo
Remzi Kitabevi - Ankara Armada
Remzi Kitabevi - İzmir
Remzi Kitabevi - Antalya
Şalom Gazetesi - Künye X
künye
Abone Bize Ulaşın Reklam Şalom Satış Noktaları Künye Tüm Hakları Saklıdır. Şalom Gazetesi 2008