gozlemkitap
RSS
Yayın Haftaları X
Varlık Vergisi tartışmaları 2
Varlık Vergisi tartışmaları 2

9 Mart 2011 tarihli Şalom gazetesindeki birinci yazımızda Varlık Vergisi’nin tahsilat rakamlarına ilişkin mufassal tabloların kamuoyuyla paylaşılmasını temenni etmiş ve veri yokluğundan yakınmıştık.  Bu konuda, Ecnebi başlığı altında ödenen vergilere ilişkin Rifat Bali’nin Fransızca dilinde yayınladığı L’Affaire Impôt Sur la Fortune (Varlık Vergisi) İstanbul, Libra Kitap, 2010, kitabı imdadımıza yetişti. Kitapta, Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya vatandaşlarına ilişkin istatistikler mevcut. İtalyan tebaası olan kişiler hakkındaki ayrıntılar konumuzla özellikle ilgili, zira bunlar saf İtalyan, Yahudi İtalyan, Ermeni İtalyan ve Arnavut olarak detaylandırılmış..İtalyan mükellefler bağlamında Hakan Baş’ın 2006 tarihli Varlık Vergisi’nin Türk Siyasal Yaşantısına Yansımaları (1942-1957) isimli yüksek lisans tezinde zikredilen (s. 61) Ökte’nin verdiği tahakkuk rakamları, Rifat Bali’nin kitabında s.246, 253 ve 296 (tablo) 298 (munzam tablo) 302, 314-319, 340-343 rakamlarıyla aşağı yukarı uyuşuyor.

Şöyle ki, İtalyanlara salınan Varlık Vergisi 12 no.lu tabloya göre 23,65 m. TL. Bu vergi İtalyan hükümetinin itirazları sonucu 18,14 m. TL’ye indirilmiş. Bali’nin kitabındaki İtalyan resmi kayıtlarına göre nihai tahakkuk rakamı 18,15 m. Yani rakamlar tutuyor. Ancak, mükellef sayıları tutmuyor. Ökte 357 kişi zikrediyor. Bali’deki mükellef adetleriyse, kalabalık bir grup olup eser miktarda vergi ödeyen İtalyan konsolosluğunda kayıtlı Arnavutlar hariç tutulduğunda, şöyle:

411 “Saf İtalyan”              4,57 m. TL tahakkuk                                                                                                       218 “Yahudi İtalyan”        8,26 m. TL tahakkuk                                                                                                                                                                                                                                           37   “Ermeni İtalyan”        5,00 m. TL tahakkuk

Neticede, Ökte’nin verilerine göre, bu gruptan toplam 13,58 milyon lira vergi tahsil edilmiş!

541 Yunan uyruklu Rum’a tahakkuk ettirilen ilk meblağ 12 no.lu tabloya göre 17,03 m. TL. Bu rakam Yunan hükümetin itirazları sonucunda 8,61 m. TL’ye düşürülmüş. Ve bunun 5,37 milyon lirası tahsil edilmiş.

Elimizde İtalyanlar bağlamında detaylı tahsilat rakamları bulunmadığı için orantılı projeksiyon yapacak olursak İtalyan grubundan yapılan toplam ödemenin 6,20 milyonunun Yahudiler, 3,74 milyonunun da Ermeniler tarafından ödendiğini varsayabiliriz.

Yani, “Yabancı”lardan tahsil edilen 33 milyonun en az 15,3 milyonunun aslında milli azınlıklarımız olan yabancı tebaalı Yahudi, Ermeni ve Rumlar tarafından ödendiği anlaşılıyor. (İngiliz ve diğer uyruklardaki Yahudi, Ermeni ve Rumlar ilave edildiğinde bu rakamın daha da büyüyeceği şüphesizdir)

Gelelim Müslüman sınıflaması altında hesaplanan Yahudi kökenli “Dönme”lere:

Hakan Baş’ın tezinin 12 no.lu ekinde İstanbul, İzmir ve Ankara’da 15.000 TL ve üzeri vergi ödeyenlerin listeleri verilmiş. İstanbul’dan 154, İzmir’den 224 ve Ankara’dan 80 isim mevcut. Bu sayfalardan tadımlık birer tane aldığımızda karşımıza çıkan şöyle bir şey: Dönmelikleri Türkiye kamuoyuna söz konusu mükellefin aynı ismi taşıyan ve yakın geçmişte vefat eden torunu tarafından beyan edildiği için sadece 3. sıradaki “Bezmen”leri zikretmekle iktifa edelim.

Nihayet, Sn. Cahit Kayra’nın kitabındaki bir tespite dokunalım.

Sn Kayra diyor ki: 114.000 mükelleften tahsil edilen vergi 314 milyon TL oldu (109 milyon verginin tahsilinden vazgeçildi.) Müslümanlar kişi başına 6.102 TL, Gayrimüslimler ve Yabancılar kişi başına 5.326 TL vergi ödedi.

Sayın Kayra’nın bu rakamları nasıl hesapladığı bir muamma.

Öncelikle şu tespiti yapıp bir kenara koyalım:

Varlık Vergisi’nin salındığı yıllarda (1942-1943) Türkiye’deki azınlık ve yabancıların nüfusu 300.000 civarında olup toplam18.000.000 kadar nüfusun sadece %1,7’si mertebesindeydi. Buna rağmen bu kesim mükelleflerin asgari 58.000’inin yani % 51’inin Gayri Müslim ve Ecnebi olduğunu sadece İstanbul’daki bu tür mükellef sayısı itibariyle biliyoruz. Bildiğimiz ikinci husus ise Tahakkuk eden 424,5 milyon lira verginin 302,5 milyonunun yani  %71’inin Gayri Müslim ve Ecnebilere (GME) tahakkuk ettirildiği; yapılan toplam tahsilat 314,5 milyon liranın 199,00 milyonunun yani %63,5’unun gayrimüslim ve ecnebiler tarafından ödendiği kayıtlara geçmiş. (bkz. Tablo 20, 9 Mart 2011 tarihli Şalom gazetesindeki Varlık Vergisi Tartışmaları yazısı)

Toplam nüfusun %1,7’si olan gayrimüslimler ve ecnebiler, Varlık Vergisi’nin %63,5’ini ödemiş! Diğer bir deyişle Müslüman dinine mensup vatandaşlarına nazaran 37 kat yani %3700 (!) fazla ödeme yapmak zorunda bırakılmışlar.

Sayın Kayra, yaptığı kişi başı hesabı anlaşılan, orantısızca tespit edilen toplam mükellef sayılarına göre yapmış. Ama onu da yanlış yapmış. Zira toplamda 58.000 gayrimüslim ve ecnebi mükellef 199,00 milyon lira ödemiş. (Adam Başı 3.431 TL).  

56.000 Müslüman mükellef ise 115 milyon lira ödemiş. (Adam Başı 2.053 TL).

Gayrimüslim ve ecnebileri ayıracak olursak 166 milyon lira ödeyen 54.000 gayrimüslim adam başı 3.074 TL ödemiş. 33 milyon lira ödeyen 4000 kadar ecnebi ise adam başı 8.250 TL ödemiş.

Kaldı ki, yazımızın başında belirtildiği gibi 4000 kadar Ecnebinin ödediği 33 milyon liranın asgarî 15,3 milyon lirası, yabancı tebaalı ama aslında milli azınlık olan 800 kadar Yahudi, Ermeni ve Rum tarafından ödenmiş.

Facebook'ta Paylaş
Yazar Denis OJALVO Muhavere ojalvodenis@gmail.com
Yazdır Yazdır
Yazdırma Önizleme X Yazdir
Yazdırma işlemini başlatmak için YAZDIR 'a tıklayın.
Arkadaşına Gönder Arkadaşına Gönder
Arkadaşlarıma Gönder X
Abone Formu X
Şalom Gazetesi’nin adresinize gelmesi için bir yıllık şehir içi abonelik ücreti 140 TL.dir.
İletişim Formu X
Şalom Satış Noktaları X
Remzi Kitabevi - Etiler Akmerkez
Remzi Kitabevi - Suadiye
Remzi Kitabevi - Osmanbey
Remzi Kitabevi - Erenköy Carrefour
Remzi Kitabevi - Akadlar Mayadrom
Remzi Kitabevi - Mecidiyeköy Profilo
Remzi Kitabevi - Ankara Armada
Remzi Kitabevi - İzmir
Remzi Kitabevi - Antalya
Şalom Gazetesi - Künye X
künye
Abone Bize Ulaşın Reklam Şalom Satış Noktaları Künye Tüm Hakları Saklıdır. Şalom Gazetesi 2008