gozlemkitap
RSS
Yayın Haftaları X
Finans departmanları mali müşavirlerle elele...
Finans departmanları mali müşavirlerle elele...

Yıl sonuna geldiğimiz şu günlerde şirketlerdeki finans departmanlarının mali müşavirlerle iş birliği yaparak nelere dikkat etmesi ile ilgili araştırma yaptık. Yuda Ojalvo da bu konudaki görüşlerini aktardı

2009 yılını geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Yılın ilk yarısında ekonomik krizin etkilerini derinden yaşadık. Yılın son çeyreğinde dünya ekonomisi geçtiğimiz bir buçuk yıla göre kendini toparlama sürecine girdi. Piyasalarda gelgitler devam ederken, ekonomik krizden çıkış tam olarak belirgin bir hal almadı.

2010 yılına birçok sektör umutla bakıyor. Büyüme oranları ve hedefleri için geçen yıla göre daha olumlu bir tablo çiziyorlar. Ekonomistler, 2010’da, devam eden ekonomik krizin daha çabuk toparlanacağı görüşünde birleşiyorlar.   

Yıl sonu olması sebebiyle şirketler mali raporları detaylı olarak inceler ve çalışanların performanslarının değerlendirmesini yapar.  Çalışanların şirkette kazandırdıkları, beklentileri karşılayıp karşılamadıkları tartışılırken mali değerlendirmeler ise kuşkusuz, finans sorumluları ve mali müşavirler önderliğinde gerçekleştirilir.

Finans departmanlarının mali müşavirlerle iş birliği yaparak nelere dikkat etmesi ile ilgili araştırma yaptık. Araştırmamızda Yuda Ojalvo bu konudaki görüşlerini aktardı.  

Yıl sonu geldi. İşyeri sahipleri veya yöneticileri birçok konuya dikkat etmelidirler.

Yıl sonu ticari, mamul, yarı mamul mallarının, ilk ve yardımcı maddelerinin tespitlerini, borç ve alacaklarının mutabakatlarını, ardından da aktif ve pasif kıymetlerinin değerlenmesi gerekli olanlarının değerlemelerini yapmalıdırlar. Transfer fiyatlaması çalışmalarını yaparak, sapmalar varsa bunların tespit edip, çıkacak problemlere önlem olacak fiyat farkı vs. faturalarını kesmeleri doğru olacaktır. Ayrıca, mevzuat gereği bir takvim yılına ait faturaların bir sonraki takvim yılında gider olarak ve KDV’lerinin de indirim konusu yapılabilecek şekilde kaydedilmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla 2009 tarihli faturalarını titizlikle takip ederek bu yılki defterlere kaydını sağlamalıdırlar. Bu hatırlatmaları yaparken özellikle bir şeyi daha vurgulamak isterim. Yıl sonu geldi, bir şeyleri kaçırmış olmayalım, çalışmalara ve kontrollere hız verelim alışkanlığından vazgeçilmelidir. Unutmayalım bu çalışma tüm yıl boyunca yapılıyor. Yıl süresince yapılabilecek en kısa zaman aralıkları ile işyerinin hesapları ve hesaplara bağlı sonuçları çıkarılarak, mevzuatın olanak verdiği her türlü vergi planlamasının zamanında yapılması, avantajlarının da zamanında kullanılması lazımdır.

Muhasebe ve mali müşavirlik hizmeti hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Mali müşavirlik yalnızca yasal düzenlemelerin bilgisinin verilmesi değil, işin doğru olanı, işyerinin muhasebe ve finansal sonuçlarının çıkarılıp, ardından incelenmesi ve yorumlanmasıdır. Çünkü bu çalışma sonunda verilecek rapor ve bilgiler, alınacak karar ve uygulanacak yöntemlere esas teşkil etmektedir. Bu yapılmadan alınacak karar ve uygulamaların sonuçları, gerçeğe ve bilimselliğe dayanmadığı için çoğu kez olumsuz sonuçlanabilir.

Artık zaman kâr marjlarının çok yüksek olduğu, her ne şekilde olursa olsun dönem sonu bilânçolarının kârlı çıktığı, dolayısıyla yapılan yanlışların farkına varılamadığı ve bu farkındalığa ihtiyaç duyulmayan zaman değildir. Globalleşen ve rekabetin üst seviyede olduğu ortamda işyerleri öyle zorlu şartlarla hayatlarını sürdürmektedirler ki, yapılan her yanlışın nihayetinde bu yanlışın bilançoya etkisinin negatif olacağı kesindir. Bu çalışmanın önemini kavrayan, kurumsallaşmış işyerleri ise bu çalışmayı yapacak servislerini bizzat kendi bünyelerinde oluşturmakta, dışarıdan alınan danışmanlık ve denetim hizmetiyle muhasebe ve finansal sonuçlarının objektif gözle yorumlanmasını ve öneriler getirilmesini istemektedirler.

Muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin sağladığı hizmetleri başlıklar altında toplarsak, hangi başlıkları sayabilirsiniz? 

Ana başlıklarla sayarsak, ilki muhasebe hizmeti, ikincisi müşavirlik, hemen ardından bunlara bağlı denetim ve raporlamayı sayabiliriz.

Muhasebe hizmeti, muhasebe, maliyet sistemlerinin kurulması ve işleyişinin takibini, mevzuat gereği verilmesi gerekli beyanname ve bildirgelerin düzenlemesi ve verilmesinin sağlanmasını ve resmi defterlerin yıl sonu kapanış işlemlerinin yapılmasını kapsar.

Mali müşavirlik hizmeti, yasal defter kayıtlarının vergi mevzuatı kapsamında denetimini, muhasebe kayıtlarının tahakkuk, tutarlılık, oransal doğruluğunun, ödemelerin zamanında, eksiksiz olarak ödenip ödenmediklerinin tespitini, kontrolünü ve ilgililere raporlanmasını, alınacak karar ve tedbirlere, atılacak adımlara esas teşkil etmesi için, zamanın da gelir tablosu bilgilerinin yöneticilere bildirilmesini içerir.

Denetim ve raporlama hizmeti ise;

Bütçe ve nakit akış tablolarının hazırlanması, (Bu çalışmalar, işyeri yöneticilerine,  kaynak aranma zamanını gösterdiği, öngörü ile fiili durumu karşılaştırma olanağı verdiği,  öngörülerdeki yanlışların saptamasını sağladığı, hem de harcama disiplini getirdiği için çok önemlidirler.)

Bütçe ile fiili sonuçların karşılaştırıldığı tabloların hazırlanması, sapmaların tespiti, sapma nedenlerinin araştırılması,

Kredi kullanımı için finans kurumlarına verilmek üzere veya isteğe bağlı olarak finansal raporların oluşturulması,

Hile ve yolsuzluk denetimlerinin yapılması,

Talebe göre, mali veriler ışığında özel raporlar hazırlamaktır.

Ekonomik pencereden bakıldığında 2010 yılının krizin yaralarının sarılacağı, yeni yatırımların yapılacağı, istihdamın sağlanacağı, kârlı kazançların elde edileceği, başka bir deyişle “yeniden doğuş” yılı olması dileğiyle… 

YUDA OJALVO KİMDİR?

1976 yılında İşletme Yüksek Okulu’ndan mezun oldum. Üniversite dönemi de dahil olmak üzere yaklaşık 35 yıldır çalışma hayatındayım. Çalışma hayatımın ilk 10 yılını Denge Muhasebe ve Mali Müşavirlik şirketinde sürdürdüm.

Daha sonra 24 yıl süreyle Uğurteks Tekstil’de muhasebe müdürü, daha sonra mali işler müdürü olarak görev yaptım. Eylül 2009’dan itibaren bağımsız olarak çalımaya karar verdim. Bilgi ve tecrübemi iç piyasayla paylaşmak amacıyla, Yöntem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hizmetleri’ni kurdum.

Facebook'ta Paylaş
Yazar Nur Şaul Barakas
Yazdır Yazdır
Yazdırma Önizleme X Yazdir
Yazdırma işlemini başlatmak için YAZDIR 'a tıklayın.
Arkadaşına Gönder Arkadaşına Gönder
Arkadaşlarıma Gönder X
Yıl sonuna geldiğimiz şu günlerde şirketlerdeki finans departmanlarının mali müşavirlerle iş birliği yaparak nelere dikkat etmesi ile ilgili araştırma yaptık. Yuda Ojalvo da bu konudaki görüşlerini aktardı

"/>
İlgili Haberler
Abone Formu X
Şalom Gazetesi’nin adresinize gelmesi için bir yıllık şehir içi abonelik ücreti 140 TL.dir.
İletişim Formu X
Şalom Satış Noktaları X
Remzi Kitabevi - Etiler Akmerkez
Remzi Kitabevi - Suadiye
Remzi Kitabevi - Osmanbey
Remzi Kitabevi - Erenköy Carrefour
Remzi Kitabevi - Akadlar Mayadrom
Remzi Kitabevi - Mecidiyeköy Profilo
Remzi Kitabevi - Ankara Armada
Remzi Kitabevi - İzmir
Remzi Kitabevi - Antalya
Şalom Gazetesi - Künye X
künye
Abone Bize Ulaşın Reklam Şalom Satış Noktaları Künye Tüm Hakları Saklıdır. Şalom Gazetesi 2008