gozlemkitap
RSS
Yayın Haftaları X
Antisemitizm ile mücadelede Londra Deklarasyonu
Antisemitizm ile mücadelede Londra Deklarasyonu

Çev: Mirel ÇİÇEKLİ

Londra Konferansı “Antisemitizm ile mücadele” panelinde aşağıdaki deklarasyon ortaya çıktı.

Bizler, birçok değişik ülkenin parlamenterleri, antisemitizm ile mücadelede meclislerarası koalisyon kurmak, politikada, uluslararası ilişkilerde ve toplumlarda potensiyel güç olarak artan antisemitizm konusunda demokratik dünyanın dikkatini toplamak için Londra’da bir araya geldik.

Yahudilere, Yahudi mülklerine karşı ve Yahudi din, eğitim, kültür ve sosyal kuruluşlarını hedef alan nefret suçlarında büyük bir artış görüldüğünü tespit ettik.

Yahudilere karşı olan önyargıların -retorik ve politik aksiyon olarak- yeniden ortaya çıkması, Yahudilere, Yahudi inanç ve uygulamaları ile İsrail Devleti’ne karşı siyasi gösterilerin artması konusunda endişeye kapıldık.

Hükümet ve devlet tarafından desteklenen antisemitizm konusunda endişeye kapıldık.

Biz parlamenterler, bu meseleye karşı harekete geçmek için kapsamlı bir programa taahhüt edeceğimizi beyan ediyoruz.

Ulusal hükümetlere, meclislere, uluslararası kuruluşlara, politik ve yerel liderlere ve sivil toplum örgütlerine demokratik ve insani değerleri vurgulamalarını, toplumları saygı ve vatandaşlık değerleri üzerine oluşturmalarını söylüyoruz ve antisemitizm ile ayrımcılığı gözeten tüm dışavurumlara karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.

Biz bugün Londra’da şu kararları aldık;

Antisemitizme meydan okumak

1. Parlamenterler, Yahudi karşıtı söylemler söyleyen ve bir Yahudi topluluğu olarak İsrail Devleti’ni hedef gösteren politik aktörleri saptayarak, bu kişilerle mücadele etmeli, izole etmeli;

2. Parlamenterler, antisemitizm ve her türlü azınlığa yapılan ayrımcılık konusunda konuşmalı, belirsizlikleri, şüpheleri ve düşmanlık karşısındaki haklı çıkarma söylemleri gözetmeli;

3. Hükümetler, iftira eden ya da Holokost’u önemsizleştiren politik, sosyal figürler ve her türlü yabancı liderle mücadele etmeli, sivil toplumu bu konuda uyanık olması ve açıkça kınaması için cesaretlendirmeli;

4. Parlamenterler, devletleri için antisemitizm ile mücadelede – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGIK) Berlin Deklarasyonu ve sekiz ilkesi de dâhil olmak üzere, uluslararası taahhütleri destekleyen kampanya düzenlemeli;

5. Birleşmiş Milletler, her ülkenin Holokost’u Anma’da belirtilen ilkeleri yerine getirmesi ve Holokost inkârcılığının yok edilmesi ile hedef alınan tüm benzeri politikaların yol edilmesi için tekrar çağrıda bulunmalı;

6. Hükümetler ve Birleşmiş Milletler açıkça belirtmelidir ki uluslar arası cemiyetler ve devletler antisemitizm hakkında meşrulaştırıcı bir harekete asla geçemez, İsrail’i uluslararası arenada yalnızlaştırma çabası da dâhil 2001’de Durban’daki gibi bir toplantıya tanık ya da parçası olmayacağız;

7. AGIK 2004 Berlin Deklarasyonu çerçevesinde üyelerinin taahhütlerini yerine getirmeleri ve antisemitizmle mücadelede oluşturulan programların tamamının uygulanması konularında teşvik etmeli;

8. Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve toplumlar antisemitizm ile mücadele için kararlaştırılmış çabayı gerçekleştirmeli ve antisemitizm ile mücadelede uygulanmış, kanıtlanmış en iyi çalışma metotlarından yararlanmalıdırlar;

9. Tüm dini inançların liderleri inananlar ve tüm toplumda antisemitizm ve ayırımcılık ile mücadele için ellerindeki tüm olanakları kullanmalı;  

10.  AB Konseyi Bakanları, antisemitizm ile mücadele konusunda Londra Konferansı’nda belirlenen sonuçlar çerçevesinde Londra Deklarasyonu’ndan yararlanarak bir toplantı düzenlemeli.

Yasaklar

11. Hükümetler, televizyon ve uydu kanallarında gösterilen antisemit programların engellenmesi için doğru ve gerekli işlemleri uygulamalı, yayınlarda antisemit programların engellenmesi için çalışmalıdır;

12. Parlamenterler, yerel hukuki standartlarla uyumlu “nefrete kışkırtma” saldırılarında suçlu bulma yetkisine sahip hukuk alanlarını oluşturmalı,  nefret suçları mevzuatında “nefretle ağırlaşmış suçlar” konusunda etkili bir yasama oluşturmalı;

13. Avrupa Konseyi’nin Nefret İçerikli Konuşmalar Protokolü’nü imzalayan hükümetler yerel kanunlarını bu protokolün maddelerine göre düzenlemeli;

Tehditi tanımlama

14. Parlamenterler ülkelerindeki yasama meclislerinde ülkelerindeki antisemitizmin boyutunu ve durumunu belirleyecek soruşturma panelleri oluşturmalı, hükümet ve yerel yönetimler için öneri geliştirmeli; 

15. Parlamenterler ülkelerinde var olan yasaların yeterliliğini ölçmek için hükümetleriyle anlaşmalı ve antisemitizme karşı geliştirilen en iyi uygulamalar ile kanıtlanmış öneriler için anlaşmalı;

16. Hükümetler ‘ulaşılabilir olay raporlama sistemlerinin’ mevcut olmasını sağlamalı ve antisemitizm konusunda toplanan istatistikler hükümetlerin kararlarında dikkate alınmalı ve nefret suçlarının takibinde uygun yasama çerçevesi ile zapt edilmeli

17. Polis, antisemitizm de dâhil olmak üzere nefret suç ve olaylarını rutin suçları raporlamanın bir parçası olarak kayda almalı;

18. AGIK, üye ülkelerle antisemitizm ve nefret suçlarında tutarlı bir bilgi sistemi için birlikte çalışmalı;

Eğitim ve bilgilendirme

19. Hükümetler, polisi, savcıyı ve yargıçları kapsamlıca eğitmeli. Eğitim, antisemit ve nefret suçlarında suç işleyen kişinin tutuklanması, dava açılması, suçunun kanıtlanması ve cezaya çarptırılması açısından önemli; AGIK’in Hukuk Uygulama Programı LEOP bazı ülkelerde polis memurlarının eğitimi için model oluşturabilir;

20. Hükümetler, Holokost, ırkçılık, antisemitizm ve ayrımcılık konularında ulusal okul müfredatlarına uyarlanmak üzere eğitim materyalleri oluşturmalı. Tüm eğitim materyalleri kapsamlı, içerikli, kabulcü ve saygılı olacak değerlerde hazırlanmalı, öğrencilerin antisemitizm ile nefretin her formunu içeren karşıtlıkları tanımalarını sağlayacak şekilde tasarlanmalı;

21. 2004 Berlin Deklarasyon’u altında AGIK, üyelerini taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda cesaretlendirmeli ve LEOP Hukuk Uygulamaları Programı da dâhil antisemitizm ile mücadeleyi içeren programları kullanılır hale getirmeli;

22. Devletler, LEOP programı gibi Suç Hukuku Sistemi karşısında kapsamlı bir eğitim programı içermeli;

23. Eğitim otoriteleri öğrencileri, yasada konuşma özgürlüğünün sağlandığı yasa dışı antisemit araştırmalar ile boykot çağrıları da dâhil olmak üzere korumalı;

Halk desteği

24. Yargı Sistemi,  huzurun sağlanması için davalarda antisemit nefret suçların takip edildiğini konusunda yerel toplulukları bilgilendirmeli;

25. Parlamenterler, sivil sosyal kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmalı, Holokost eğitimi çalışmaları ile kültürel değişimleri ve dinlerarası diyalogları desteklemeli;

Medya ve internet

26. Hükümetler iletişimin gelişen yeni formlarını takip etmeli;

27. Medya düzenleyici kuruluşlar, Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi’nin antisemitizmin tarifine göre medyadaki standartları belirlemeli;

28. Hükümetler, televizyon ve uydu kanallarında açıkça gösterilen antisemit programların engellenmesi için doğru ve gerekli kararları almalı, yayınlarda antisemit programların iletilmesinin engellenmesi için tedbir almalılar;

29. AGIK, nefrete kışkırtmada kullanılan internet ile mücadelede üye devletleri koordine edecek yolları bulmalı;

30. Hukuk otoriteleri yerel nefret suçlarını, nefrete kışkırtma, ırkçılık ve antisemitizm içerikli “internette nefret” yayınlarına dava açmalı; 

31. Antisemitizm ve internetteki gösterilerin ortak ölçümünü yapabilecek uluslararası internet uzmanları ile parlamenterlerden bir çalışma grubu oluşturulmalı ve bu problemlerle mücadelede politik önerileri için hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine gidilmeli;

Antisemitizm ile mücadelede Meclislerarası Koalisyon

32. Katılımcılar, grup çalışmalarında görevli kişilerle iletişime geçmek için gayret göstermeli, gerektiğinde başkalarının desteğini istemeli, başarı örneklerini de iletmeli;

33. Görevliler, 2010’da Kanada’da gerçekleşecek bir sonraki konferansı için yeniden toplanmalı, Meclislerarası Koalisyon’un aktif üyeleri olmalı ve Antisemitizm ile Mücadelede Londra Deklarasyonu’nun önceliklerini desteklemeli.

Facebook'ta Paylaş
Yazdır Yazdır
Yazdırma Önizleme X Yazdir
Yazdırma işlemini başlatmak için YAZDIR 'a tıklayın.
Arkadaşına Gönder Arkadaşına Gönder
Arkadaşlarıma Gönder X
Abone Formu X
Şalom Gazetesi’nin adresinize gelmesi için bir yıllık şehir içi abonelik ücreti 140 TL.dir.
İletişim Formu X
Şalom Satış Noktaları X
Remzi Kitabevi - Etiler Akmerkez
Remzi Kitabevi - Suadiye
Remzi Kitabevi - Osmanbey
Remzi Kitabevi - Erenköy Carrefour
Remzi Kitabevi - Akadlar Mayadrom
Remzi Kitabevi - Mecidiyeköy Profilo
Remzi Kitabevi - Ankara Armada
Remzi Kitabevi - İzmir
Remzi Kitabevi - Antalya
Şalom Gazetesi - Künye X
künye
Abone Bize Ulaşın Reklam Şalom Satış Noktaları Künye Tüm Hakları Saklıdır. Şalom Gazetesi 2008